Байрон

Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч…» входить до циклу «Єврейські мелодії»

Джордж Байрон – це англійський поет

Байрон розмірковує на вічну тему протистояння піднесеної душі та грішного світу у поезії «Хотів би жити знов у горах…»

В основу якого вірша покладений 54 псалом із Старого завіту? “Хотів би жити знов у горах”

«Книга пісень» – це книга про трагедію закоханого юнака, якому не відповіли взаємністю

Визнач твори, що належать перу Джорджа Байрона «Гяур», «Корсар», «Манфред», «Лара», «Дон Жуан»

Елегійний вірш у строфах невеликого обсягу із обов’язковою паузою у кінці строфи – це станс

Один із жанрів лірики медитативного, меланхолічного, почасти журливого змісту – це елегія

Цикл Джорджа Байрона «Єврейські мелодії» написаний за біблійними мотивами

Джордж Гордон Байрон – представник англійського романтизму

Один із провідних напрямів у літературі, який був проти класицистичного мистецтва – це романтизм

Не є ознакою романтичного твору зображення «типових характерів» в типових обставинах

Leave a Reply