Хімія 9 клас

йон – заряджена частинка

катіон – позитивно заряджена частинка

аніон – негативно заряджена частинка

електролітична дисоціація – розкладення електроліту на йони

HBr ↔ H+ + Br 

1 ступінь: H2S ↔ H+ + HS

2 ступінь: HS ↔ H+ + S2

Cумарне рівняння:  H2S ↔ 2H+ + S2

KOH ↔ K+ + OH

Ba(OH)2 ↔ Ba2+ + 2OH

Na2CO↔ 2Na+ + CO32

MgCl↔ Mg2+ + 2Cl

На скільки йонів (штук) дисоціює барій гідроксид? – 3

На скільки йонів (штук) дисоціює алюміній хлорид? – 4

На скільки йонів (штук) дисоціює магній сульфат? – 2

Ортофосфатна кислота дисоціює у таку кількість ступенів – 3

Сульфатна кислота дисоціює у кількість ступенів – 2

На скільки йонів (штук) дисоціює магній нітрат? – 3

Кислий смак та зміну кольору індикаторів кислотам забезпечують катіони Гідрогену.

середні солі – катіони металу та аніони кислотного залишку

луги – катіони металу та гідроксид-аніони

кислоти – катіони Гідрогену та аніони кислотного залишку

кислі солі – катіони металу, катіони Гідрогену, аніони кислотного залишку

При додаванні води значення ступеня електролітичної дисоціації зростає.

від 1 до 3%= слабкий електроліт

від 3 до 30%= електроліт середньої сили

більше 30%= сильний електроліт

Вкажіть значення рН шлункового соку. – 1

Вкажіть значення рН мильної води. – 12

Вкажіть значення рН дистильованої води. – 7

Вкажіть приблизне значення рН крові. – 8

Обчисліть відносну формульну масу натрій карбонату, декагідрату (Na2СO3 • 10H2O) – 286

З підвищенням температури розчинника розчинність кухонної солі збільшується в незначній мірі

Оберіть назви речовин, які є сильними електролітами:  хлоридна кислота, натрій гідроксид, калій нітрат

Встановіть відповідність між речовиною та йонами, що утворюються в результаті її дисоціації.

  • калій гідроксид → катіони металу та гідроксид-аніони,
  • купрум(ІІ) хлорид → катіони металу та аніони кислотного залишку,
  • сульфатна кислота → катіони Гідрогену та аніони кислотного залишку,
  • натрій гідрогенсульфат → катіони металу, катіони Гідрогену, аніони кислотного залишку

Встановіть відповідність між формулою кристалогідрату та його назвою.

  • CoCl2•Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, моногідрат,
  • CoCl2•6Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, гексагідрат,
  • CoCl2•4Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, тетрагідрат,
  • CoCl2•2Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, дигідрат

Leave a Reply