ABCDА1B1C1D1 – правильна 4-кутна призма, тт. О і О1 – центри її основ. Визначити відповідності між перетвореннями та точками.

в яку точку переходить точка В при симетрії відносно прямої ОО1 → D, в яку точку переходить точка С при повороті навколо прямої ОО1 на кут 90о проти годинникової стрілки → B, в яку точку переходить точка А при паралельному перенесенні на вектор СС1
→ А1