Українська мова

У кличному відмінку закінчення -е (-є) мають усі іменники в рядку:

 • режисер, Іван, Ілля, Дністер
 • стрілець, сторож, любов, сіль
 • Людвіг, Псел, дід, лейтенант
 • товариш, вчитель, Олег, Сергій

Вкажіть, в якому рядку правильно утворені форми Р.в. множини іменників ІІІ відміни

 • ночів, матерів, печалей, речей
 • областів, розповідей, подорожів, тінів
 • зустрічей, ночей, тіней, розповідей 
 • речей, смертей, матерей, вживаності, радостей

В О. в. однини всі іменники пишуться з апострофом у рядку:

Виберіть одну відповідь:

 • щиріст…ю, кров…ю, памороз…ю, свіжіст…ю
 • смерт…ю, снаст…ю, матір…ю, далеч…ю
 • жовч…ю, зніяковіліст…ю, старіст…ю, подорож…ю
 • кров…ю, Перм…ю, верф…ю, любов…ю

Правильно записано усі слова в рядку:

 • радістью, ніччю, заздрісттю, нехворощу
 • річчю, верф’ю, любов’ю, cіллю
 • сілью, нехворощ’ю, Оббю, далеччу
 • міццю, залежністью, матір’ю, халатністю

Іменники належать до четвертої відміни, окрім…

лошатко вим’я коліща курча

Визначте  іменник середнього роду.

 • кір, ніжність
 • зілля, зерно
 • роман, пісня
 • вороння, краса

Визначте іменник. Виберіть одну відповідь: здоровий здоровиться оздоровниця оздоровитися

Визначте іменник. Виберіть одну відповідь: щастить щасливий щасливчик пощастило

Визначте рядок, у якому всі іменники середнього роду.

 • хлоп’я, депо,  ягня
 • нетто, збіжжя, хлопчик
 • Балі, паливо, євро

Визначте рядок, у якому всі іменники жіночого роду. Виберіть одну відповідь:

 • абрикоса, Міссурі, шинель
 • Перу, корогва, дівча
 • івасі, фрекен, кір

Визначте рядок, в якому знаходяться іменники IV відміни. Виберіть одну відповідь:

 • ім’я, щеня
 • кошеня, зерно
 • село, дівча

У якому рядку іменники мають неоднаковий рід? Виберіть одну відповідь:

 • радість, цікавість, розповідь, нехворощ, вість
 • теля, озеро, полотно, село, зерно
 • життя, узбережжя, обличчя, зілля, знання
 • біль, цвіль, туш, гуаш, кужіль

Визначте іменник, який у Р. в. матиме закінчення -а, -я. Виберіть одну відповідь:

 • суп, степ
 • Роман, листопад
 • жар, біль

Виберіть рядок, в якому всі слова належать до другої відміни:

 • тайфун, висота, діло
 • діло, обов’язок, сміх 
 • спокій, вогонь, дитя
 • сухар, апатія, молоко

У родовому відмінку однини закінчення -а (-я) мають усі іменники в рядку

 • марганець, сполучник, синус, завод
 • ніж, бензин, сегмент, сектор
 • кисень, вагон, звук, голуб
 • глобус, метелик, сусід, радіус

У родовому відмінку однини закінчення -у (-ю) мають усі іменники в рядку:

 • сніг, ураган, біль, понеділок
 • зошит, дощ, оркестр
 • гнів, сюжет, полк
 • Буг, роман, мішок

До жіночого роду належать усі іменники в рядку:

 • вуаль, лазур, галузь, зяб
 • фланель, розкіш, суміш, сип
 • каніфоль, ступінь, ретуш, фальш
 • путь, бандероль, гуаш, нехворощ

У родовому відмінку однини усі іменники мають закінчення -у в рядку:

 • мільярд, Житомир, бальзам
 • пісок, гнів, футбол
 • фунт, карбованець, граніт

Чоловічий рід мають усі іменники варіанта:

 • запис, галузь, нежить, гіпс
 • збір, торнадо, шинель, стен
 • ячмінь, тюль, степ, висип
 • важіль, грань, дріб, ідальго

Жіночий рід мають усі іменники варіанта

 • миша, лоша, ртуть, Прип’ять
 • педаль, стаття, лебідь, подорож
 • купіль, ООН, дриль, радість
 • ЧАЕС, мадам, розкіш, жовч

Чоловічий рід мають усі іменники варіанта:

 • кір, пропис, прогрес, суміш
 • корч, емаль, аерозоль, толь
 • клавіш, шагрень, портьє, зал
 • плач, кахель, накип, перекис

Середній рід мають усі іменники варіанта

 • дівча, збіжжя, бароко, меню
 • теля, куля, мартіні, авокадо
 • немовля, плем’я, рілля, філе
 • пальто, канапе, віче, салямі

Чоловічий рід мають усі іменники варіанта:

 • Баку, продаж, столяр, денді
 • хлоп’ятко, козак, інститут, іній
 • Борнео (острів), собака, аташе, Сибір
 • морок, какаду, маестро, ООН

Виберіть рядок, де всі слова записані правильно.

 • воз’єднання, замолоду, ззовні, деффак, розрісся
 • ранній, щоденник, письменник, підвіконний, віконниця, Вінниця, туманний
 • здоровений, непримиренний, нездоланно, старанно, безубий, беззаконня
 • поніся, пася, трясся, підносся

Яке слово неправильно поділено для переносу? со-ло-мин-ка за-сі-дан-ня о-лі-вець

Суфікс -ов- має прикметник, утворений від слова Виберіть одну відповідь: ситець читач насіння плащ

У всіх словах якого рядка пишеться префікс з-?

 • …умовити, …їзд, …зирнутися, …чепити
 • …худнути, …характеризований, …тліти, …уміти
 • …чеплення, …жати, …шиток, …прямувати
 • …шивач, …чесати, …кроїти, …жувати

Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова … груша край кварц вечір

Помилку в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку: …

 • вишгородський, конотопський, трускавецький
 • гадячцький, судацький, овручський
 • невістчин, острозький, кріпацтво
 • інтелігентський, гігантський, герцогський

Усі слова треба писати через дефіс у рядку:

 • ампер/година, відео/техніка, компакт/диск, експрес/лабораторія
 • агро/фірма, батько/мати, крекінг/процес, ракета/носій
 • всюди/хід, контр/адмірал, вакуум/фільтр, свят/вечір, міні/футбол
 • купівля/продаж, інженер/електрик, імпорт/експорт, блок/система

У всіх словах якого рядка пишеться префікс пре-?

 • пр…тишити, пр…текти, пр…славний, пр…хитрий
 • пр…зирство, пр…красний, пр…стол, пр…весело
 • пр…красити, пр…лавок, пр…стінний, пр…мудрий
 • пр…гірклий, пр…мудрість, пр…дніпровський, пр…спокійний

Хімія тест 10 клас

Як називається група атомів, що визначає хімічні властивості речовини? характеристична або функціональна 

Як називається група речовин однакового якісного складу, молекули яких різняться на одну або більше груп СН2 гомологи 

Вкажи фермент, що розщеплює полісахариди: α-амілаза 

Вкажи, які сполуки називають «носіями життя»: білки 

Познач порушення функцій у людини, яке виникає за повної відсутності певного вітаміну:  авітаміноз

Вкажіть назви гормонів, що регулюють рівень глюкози у крові людини. інсулін, глюкагон

Вкажи причини багатоманітності органічних речовин: ізомерія, здатність атомів Карбону сполучатися між собою

Вкажіть символи жиророзчинних вітамінів. А, D

Встановіть відповідність реагентами та продуктами їх взаємодії.  спирт + кислота → естер + вода, алкен + О2 → вуглекислий газ + вода, жир +  вода → гліцерол + вищі кислоти, альдегід + [O] → кислота

Добова потреба у вітамінах значною мірою залежить від віку, статі, маси тіла та стану організму 

Установи відповідність між речовиною та її функціональною (ними) групою (ами): метанамін → -NH2, 2-амінобутанова кислота → -NH2 та -СООН, оцтова кислота → -СООН, гліцерол → три групи -ОН

Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. метанамін + хлоридна кислота → метанамоній хлорид, амінокислота + натрій гідроксид → сіль натрію + вода, амінокислота + амінокислота → дипептид, анілін + кисень → вуглекислий газ + вода + азот

Укажи, до якого типу реакцій належить утворення білків: поліконденсації

Взаємодія аніліну з бромною водою відбувається за участі … бензенового кільця

Оберіть правильне твердження. Анілін не можна змивати із шкіри гарячою водою.

Укажи якісну реакцію на білки, які у своєму складі містять залишки ароматичних амінокислот: ксантопротеїнова

Вкажіть речовину, що реагує з аніліном з утворенням речовини фіолетового забарвлення. хлорне вапно

Будова молекули гемоглобіну відповідає ……… структурі білка. четвертинній

Укажи якісну реакцію на пептидну групу білків: біуретова 

Вкажіть речовини, що вступають у хімічні реакції з амінокислотами. натрій гідроксид, спирти

Вкажіть види ізомерії характерні амінокислотам. положення аміногрупи, будови карбонового ланцюга – структурна

Укажи речовини, які використовують для виявлення білків: нітратна кислота (конц.), луг + купрум(ІІ) сульфат

Обчисли кількість речовини аміноетанової кислоти, що прореагувала з утворенням дипептиду і води масою 90 г. Відповідь введи у комірку відповіді без одиниць вимірювання. 10

Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. амінокислота + амінокислота → дипептид, амінокислота + калій гідроксид → сіль калію + вода, білок + вода + хлоридна кислота (конц.) → суміш амінокислот, нітробензен + водень → анілін + вода

Установи відповідність між характеристичними (функціональними) групами і речовинами, для яких вони характерні: -СООН → оцтова кислота, -NH2 → етанамін, три групи -ОН → гліцерол, -NH2 та -СООН → 2-амінопропанова кислота

У результаті гідролізу відбувається руйнування… білкових молекул. всіх структур

Реакція Зініна – це реакція отримання… аніліну 

Оберіть правильне твердження.

Виберіть одну відповідь: Третинна будова молекул білка утворюється завдяки виникненню пептидних зв’язків Вторинна структура молекул білка утримується завдяки водневим зв’язкам – правильна

Обери правильне твердження:

Виберіть одну відповідь: Зменшення електронної густини на атомі Нітрогену призводить до зростання здатності відщеплювати протони від слабких кислот, тому анілін – слабша основа, ніж аліфатичні аміни й амоніак Зменшення електронної густини на атомі Нітрогену призводить до зниження здатності відщеплювати протони від слабких кислот, тому анілін – слабша основа, ніж аліфатичні аміни й амоніак – правильна

Вкажи речовину, що виявляє найслабші основні властивості:

калій гідроксид амоніак етанамін анілін

Біполярний іон характерний для… амінокислот 

Обери правильне твердження:

Виберіть одну відповідь: Амінокислоти виявляють амфотерні властивості, тому що їх молекули містять карбоксильні групи та аміногрупи Амінокислоти виявляють амфотерні властивості, тому що їх молекули містять аміногрупу та вуглеводневий радикал

Укажи функціональні групи амінокислот: аміногрупа, карбоксильна

Вкажи речовини, з якими реагує метанамін:  вода, нітратна кислота

Укажіть хімічні реакції, характерні для амінів. взаємодія з кислотами, горіння

Обчисліть масу аміноетанової кислоти, яку можна добути з етанової кислоти масою 12 кг, що містить 6 % домішок. Відповідь обчисліть у кілограмах і введіть у комірку відповіді число, округлене до десятих без одиниць вимірювання. 14,1

Фізика тест властивості пар і рідин

Температура повітря в закритому балоні об’ємом 200 см3 дорівнює 300 С. Точка роси становить 110С. Установить правильне твердження – відносна вологість повітря за температури 10 градусів Цельсія дорівнює 100%. 

З якою силою натягнута сталева струна гітари, якщо її довжина 1 м, а діаметр та видовження становлять 1 мм? Деформацію вважайте пружною. 157H

Дерев’яний брусок об’ємом 125 см3 лежить на поверхні води. Для того, щоб відірвати брусок від поверхні води, треба прикласти силу 0,58 Н. Визначте периметр грані, якою брусок дотикається до поверхні води. Вважайте змочування повним, g=10 м/с2. Густина дерева дорівнює 0,4 г/см3, поверхневий натяг води 0,08 Н/м.

Встановіть відповідність між характерною температурою та речовиною, що характеризується такою температурою. аморфне тіло → не має характерної температури, насичена пара → точка роси, рідина → температура кипіння, тверде тіло → температура плавлення

В трьох різних капілярних трубках вода при температурі 293 К піднімається на різну висоту. Встановіть відповідність між діаметром каналу капілярної трубки та висотою підйому в ній води: діаметр 1,2 мм → висота 2,4 см, діаметр 0,5 мм → висота 5,8 см, діаметр 0,8 мм → висота 3,7 см

Встановіть відповідність між властивостями речовини та її агрегатним станом.

Не зберігає ні об’єм, ні форму, тиск залежить лише від температури → насичена пара,

Зберігає об’єм та форму, має визначену температуру плавлення → тверде кристалічне тіло,

Зберігає об’єм і дуже легко змінює форму → рідина,

Зберігає об’єм та форму, під час нагрівання повільно розм’якає → тверде аморфне тіло

Встановіть відповідність між назвами фізичних величин та їхніми одиницями в СІ

Поверхневий натяг → Н/м, Механічна напруга → Па, Абсолютна вологість → кг/м^3, Відносна вологість → %

Відносна вологість повітря ввечері за температури 160С дорівнює 69 %. Визначте температуру (у градусах Цельсія), за якої вночі почне випадати роса. Відповідь дати з точністю до цілих. 10

Тонке алюмінієве кільце вагою 0,07 Н стикається з мильним розчином. Зусилля, яке необхідне прикласти, щоб відірвати кільце від розчину складає 0,2 Н. Вважаючи, що поверхневий натяг 0,04 Н/м, розрахувати радіус кільця. Відповідь дати в см з точністю до цілих. 26

У скляній капілярній трубочці вода піднялася на 20 мм. Як підніметься в тій самій трубочці спирт? Менше 20 мм 

На сталевому тросі довжиною 10 м та діаметром перерізу 2 см рівномірно піднімать мармурову колону масою 5,4 т. Визначте видовження троса в міліметрах. Деформацію вважайте пружною. 8,6 мм 

Яку роботу виконує газ, розширюючись ізобарно за тиску 300 кПа від 2 м3 до 3,5 м3? У відповіді запишіть число у кДж.

Яку роботу виконує газ, розширюючись ізобарно за тиску 300 кПа від 2 м3 до 3,5 м3? У відповіді запишіть число у кДж.

W=P⋅ΔV

де

W – робота газу,

P – тиск газу,

ΔV – зміна об’єму газу.

У цьому випадку, тиск газу P=300 кПа, а зміна об’єму газу ΔV=3.5м3−2м3=1.5м3.

Підставляючи значення до формули, отримаємо:

W=300кПа⋅1.5м3

W=300×103Дж/м3⋅1.5м3

W=450×103Дж=450кДж

Отже, робота газу, розширюючись ізобарно за тиску 300 кПа від 2 м³ до 3,5 м³, становить 450 кДж.

На скільки градусів слід збільшити температуру 200 г гелію, щоб його внутрішня енергія збільшилася на 3 кДж?

На скільки градусів слід збільшити температуру 200 г гелію, щоб його внутрішня енергія збільшилася на 3 кДж?

Отже, щоб збільшити внутрішню енергію 200 г гелію на 3 кДж, потрібно збільшити температуру на приблизно 4.81 К (або градусів Цельсія).

Для відповіді на це запитання нам потрібно знати специфічну теплоємність гелію. У цьому випадку ми будемо використовувати значення специфічної теплоємності при постійному об’ємі (Cv), оскільки задача передбачає збільшення внутрішньої енергії при постійному об’ємі.

Для гелію специфічна теплоємність при постійному об’ємі становить близько 3.12 J/(g·K).

Ми можемо використовувати формулу:

ΔU=nCv⋅ΔT

де

ΔU – зміна внутрішньої енергії,

n – маса гелію,

Cv – специфічна теплоємність при постійному об’ємі,

ΔT – зміна температури.

3кДж=0.2кг⋅3.12J/(g\cdotpK)⋅ΔT

3кДж=3×103Дж

0.2кг=200г

3×103Дж=200г⋅3.12J/(g\cdotpK)⋅ΔT

ΔT≈4.81K

Газ в ході ізобарного розширення від 2 м3 до 4 м3 виконав роботу 200 кДж. Знайдіть тиск цього газу.

Газ в ході ізобарного розширення від 2 м3 до 4 м3 виконав роботу 200 кДж. Знайдіть тиск цього газу.

Для знаходження тиску газу можна скористатись формулою для роботи газу в разі ізобарного розширення:

W=P⋅ΔV

де:

 • W – робота газу,
 • P – тиск газу,
 • ΔV – зміна об’єму газу.

 • У цьому випадку, робота газу W=200W=200 кДж, а зміна об’єму газу ΔV=4 м3−2 м3=2 м3

Підставляючи значення до формули, отримаємо:

200кДж=P⋅2м3

Переведемо кілоджоули (кДж) у джоули (Дж):

200 кДж=200×103 Дж

Підставимо це значення до формули роботи:

200×103Дж=P⋅2м3

P=100×103Па=100кПа

Отже, тиск цього газу під час ізобарного розширення становить 100 кПа.

У посудину, що містить 5 кг води при 20 °С, кидають шматок сталі масою 10 кг, нагрітий до 500 °С. Вода нагрівається до 100 °С, і частина її перетворюється в пару. Знайдіть масу пари, що утворилася. Питома теплоємність води 4200 Дж/кгꞏК, питома теплота пароутворення 2,3ꞏ106 Дж/кг, питома теплоємність сталі 500 Дж/кгꞏК.

У посудину, що містить 5 кг води при 20 °С, кидають шматок сталі масою 10 кг, нагрітий до 500 °С. Вода нагрівається до 100 °С, і частина її перетворюється в пару. Знайдіть масу пари, що утворилася. Питома теплоємність води 4200 Дж/кгꞏК, питома теплота пароутворення 2,3ꞏ106 Дж/кг, питома теплоємність сталі 500 Дж/кгꞏК.

Відповідь: 0,139 кг

Для розв’язання цієї задачі використовуємо принцип збереження енергії.

Спочатку розрахуємо кількість тепла, яку поглине вода, щоб нагрітися до 100 °C. Використовуємо формулу:

Q1​=m1​⋅c1​⋅ΔT1​

де:

 • Q1​ – кількість тепла, яку поглине вода,
 • m1​ – маса води,
 • c1​ – питома теплоємність води,
 • ΔT1​ – зміна температури води.

Підставляємо відомі значення:

Q1​=5кг⋅4200Дж/(кг\cdotpK)⋅(100−20)K

Q1​=1.68×106Дж

Тепер розрахуємо кількість тепла, яку поглине вода при перетворенні в пару. Використовуємо формулу:

Q2​=m2​⋅L

де:

 • Q2​​ – кількість тепла, яку поглине вода при перетворенні в пару,
 • m2​ – маса пари,
 • L – питома теплота пароутворення.

Підставляємо відомі значення:

Q2​=m2​⋅2.3×106Дж/кг

Тепер розрахуємо кількість тепла, яку поглине сталь, щоб охолонути до 100 °C. Використовуємо формулу:

Q3​=m3​⋅c3​⋅ΔT3​

де:

 • Q3​ – кількість тепла, яку поглине сталь,
 • m3​ – маса сталі,
 • c3​ – питома теплоємність сталі,
 • ΔT3​ – зміна температури сталі.

Підставляємо відомі значення:

Q3​=10кг⋅500Дж/(кг\cdotpK)⋅(100−500)K

Q3​=−2.0×106Дж

Тепер застосуємо принцип збереження енергії:

Q1​+Q2​+Q3​=0

1.68×106Дж+Q2​−2.0×106Дж=0

Q2​=0.32×106Дж

Тепер розрахуємо масу пари m2​:

Q2​=m2​⋅2.3×106Дж/кг

0.32×106Дж=m2​⋅2.3×106Дж/кг

m2​≈0.139кг

Отже, маса пари, що утворилася, становить приблизно 0.139 кг.

Лісова пісня

Справжнє прізвище Лесі Українки … Косач 

Жанр феєрія можна означити словами … чарівний, казковий, міфічний 

Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки – зразок … неоромантизму

Твір М. Вороного «Блакитна панна» належить до такої тематичної групи, як … пейзажна 

Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію … «Блакитна Панна» 

У драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки оспівано красу … Полісся 

«Чи не одиноким мужчиною на новочасну соборну Україну» Лесю Українку назвав … Іван Франко 

Установіть відповідність між образом і його символічним значенням. єдність людини і природи → дядько Лев, воля, молодість, чин → Перелесник, людина як така → Лукаш, старість, поміркованість → Водяник

 «Модерна українська проза. В. Стефаник та В. Винниченко»

Твору «Момент» В. Винниченка НЕ ВЛАСТИВЕ … розповідь від третьої особи 

Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камінний хрест» є … танець

Події в новелі «Камінний хрест» В. Стефаника відбуваються … наприкінці XIX — на початку XX ст. 

Шехерезада у творі «Момент» В. Винниченка – це … вʼязень-оповідач 

Твір «Момент» В. Винниченка написаний у стилі … імпресіонізму

Прочитайте рядки з новели «Момент» В. Винниченка: «Я схопив край її сукні, поцілував і випустив. Вона тихо пішла, а я сидів, і в мені з мукою щеміло щастя… Хто вона, де вона, й досі не знаю, але я завжди ношу її в душі». розвʼязки 

Темою новели «Камінний хрест» В. Стефаника є … еміграція західноукраїнської родини 

Новела «Камінний хрест» — твір … експресіоністичний

У творі «Момент» В. Винниченко порушив проблему … плинності життя і щастя людини 

Відстань від точки до площини дорівнює16 см. Знайти довжину похилої, якщо вона утворює з площиною кут 30.

Якщо відстань від точки до площини дорівнює 16 см, а кут між похилою і площиною становить 30°, то можемо використати трикутник, утворений відстанню, похилій і куту.

Застосовуємо тригонометрію: Довжина похилої = відстань / sin(30°) = 16 см / 0.5 = 32 см.

Отже, довжина похилої становить 32 см.