Всесвітня історія 10 клас

3 серпня 1914 р  Німеччина оголосила війну Франції 

Які країни утворили Троїстий союз? Німеччина, Австро-Угорщина, Італія 

Позначте країну, яка перед початком Першої світової війни планувала утворити Югославію, включивши до неї усіх слов’ян, які жили па півдні Австро-Угорської імперії: Сербія 

…наслідками Першої світової війни стало зникнення Австро-Угорської, Німецької, Російської і Османської імперій. Політичними  

Троїстий союз було утворено… 1882

Вкажіть подію, яка відбулася раніше за інші.  Вторгнення німецьких військ в Бельгію та Люксембург

З 1915 р. між Німеччиною і ….. велася запекла підводна війна Великою Британією  

Позначте хронологічні межі першого періоду «Новітньої історії»: з 1914 до 1945 р.  

До складу військово-політичного об’єднання Центральних держав входили… Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина  

Позначте країну, намір якої повернути Ельзас і Лотарингію, відокремлені після франко-прусської війни 1870 р., став однією з причин розв’язання Першої світової війни. Франція

Документ про зречення російського царя Миколи II було підписано… 1917 р. 2 березня  

Основними протиріччями в Європі на початку ХХ ст. були … англо-німецькі 

Встановіть відповідність між постатями та їх історичною діяльністю під час Першої світової війни: Вільгельм ІІ – кайзер Німеччини, студент Г. Принцип – член таємної організації «Молода Боснія», ерцгерцог Ф. Фердинанд – наступник австро-угорського престолу, маршал Ф. Фоше -підписав Комп’єнське перемир’я

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися в 1914-1917 рр. лютий 1916 – битва під Верденом, 1 серпня 1914 р. – початок Першої світової війни, травень 1915 р.  – Італія оголосила війну Австро-Угорщині, квітень 1917 р.  – у війну на боці Антанти вступають США

Підписання Комп’єнського перемир’я Німеччини з Антантою відбулося 1918 р.        

Яка з країн, котра під час Першої світової війни входила до складу Антанти, не була запрошена на Паризьку мирну конференцію?  Росія

Пакт Бріана–Келлога – це договір 15 країн про відмову від війни

Вкажіть період діяльності Ліги Націй: 1919–1946 рр. 

Генуезька конференція мала на меті пошук шляхів для економічного відновлення  

Позначте мету пакту Бріана-Келлога забезпечення миру в Європі 

Які поступки отримала Німеччина в повоєнний період у міжнародної спільноти?  Зменшення репарацій 

Позначте місце розташування штаб-квартири Ліги Націй: Швейцарія

Мирні договори з Німеччиною та її союзниками були доповнені серією угод, підписаних на… конференції. Вашингтонській 

Один із лідерів держав «Великої трійки», В. Вільсон, представив програму «14 пунктів», які… закладали основи післявоєнного миру 

В кінці 1921 р. у Вашингтоні була скликана конференція з приводу питань Далекого Сходу 

Локарнська конференція відбулася 5–16 жовтня 1925 р.

Встановіть відповідність між постатями та їх історичною діяльністю в 20–30-х рр. ХХ ст.:

В. Орландо → прем’єр-міністр Італії, 

Д. Ллойд-Джорж → прем’єр-міністр Великої Британії, 

Ж. Клемонсо → прем’єр-міністр Франції, 

В. Вільсон → президент США

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися в 1918–1921 рр.:

1921 р. → підписано Трактат чотирьох держав, 

18 січня 1919 р.  → відкрито Паризьку мирну конференцію, 

1920 р. → укладено Тріанонський мирний договір з Угорщиною, 

8 січня 1918 р. → опубліковано «14 пунктів» В. Вільсона

 

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.

На початку ХХ ст. Росія прагнула загарбати …, знищити тут «український П’ємонт». Галичину, Буковину

На початку ХХ ст. Росія прагнула заволодіти …, узяти під одноосібний контроль протоки Босфор та Дарданелли. Стамбулом

На початку ХХ ст. Австро-Угорщина хотіла захо­пити деякі території на Балканах і частину земель Правобережної України

Якою була сфера зацікавлень Німеччини на українських землях? джерело забезпечення продуктами харчування

Яка країна прагнула допомогти українцям у їх національно-визвольних змаганнях? жодна

Яку спільну рису мали війни кінця ХІХ – поч. ХХ ст.? вони були зумовлені боротьбою за колонії і сфери впливу

Які території стали ареною англо-німецького суперництва? Південна Африка

За підсумками російсько-японської війни 1904-1905 рр. було підписано мир у Портсмуті 

У 1882 р. було укладено Троїстий союз

Яких втрат зазнала Іспанія внаслідок американо-іспанської війни 1898 р.? Кубу 

Активне розширення сфери економічного, політичного, духовно-культурного панування – це експансія 

Наприкінці XIX ст. зовнішня політика Франції була спрямована на зближення з Росією, Англією

Підсумком розвитку міжнародних відносин наприкінці XIX – на початку XX ст. стало розгортання підготовки провідних держав світу до війни

Універсальна теорія й метод пізнання світу, що представляє весь природний, історичний і духовний світ у вигляді безперервного  процесу руху, зміни, перетворення й розвитку – це діалектика

Німецький філософ … віддав першість буттю, а не свідомості. Л. Фейєрбах

Як звали основоположника термодинаміки, що дослідив питання про одержання «рушійної сили» при переході тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого? С. Карно

Англійський фізик … запровадив поняття «електромаг­нітне поле». М. Фарадей

В якій галузі науки працював А. Авогадро? хімія

Як звали французького письменника, що сформулював головні принципи реалізму? Стендаль

Вкажи ім’я англійського письменника, що оспівував середньовічну Англію і Шотландію. В. Скотт

Оперу «Фіделіо» створив Л. Бетховен

Як звали відомого французького письменника, який шість разів приїздив до Києва? О. Бальзак

Як звали французького письменника, що досліджував психологічні і соціальні риси сучасників? Е. Золя

Французький зоолог ….. є основополож­ником учення про еволюцію. Ж. Б. Ламарк

Наука, вчення про загальні закони розвитку природи, суспільства й мислення, пізнання – це філософія

Вчення про тепло як про рушійну силу молекул розробляв англійський вчений В. Томсон

Як називається ідейний та художній напрям у духовному житті, покли­каний відбивати правду життя засобами мистецтва в поєднанні з висо­кістю та здійсненням авторського ідеалу? реалізм 

Вкажи прізвище вченого, який розробив метод тривалого збереження продуктів харчування. Л. Пастер 

Видатний російський математик ….. зробив справжню револю­цію в математичній науці, висунувши й роз­винувши теорію неевклідової геометрії. М. Лобачевський

Серед переліку обери прізвища (три) письменників-романтиків.  В. Скотт, Й. Гете, О. Пушкін

Встанови відповідність. Е. Мане → живопис, Л. Бетховен → музика, Ж.Б. Ламарк → зоологія, А. Авогадро → хімія

Всесвітня історія 9 клас

Хто є автором ідеї про об’єднання Німеччини «залізом і кров’ю»? О. фон Бісмарк 

Як звали представника молодшої гілки Бурбонів, що очолив Французький престол після Карла Х? Луї Філіп Орлеанський

Яку назву отримав перший масовий політично оформлений рух британських робітників у 30—50-х рр. XIX ст.? чартизм 

Революція у Франції перемогла протягом трьох днів 27-29 липня 1830 р. 

Конституція, яку Людовик XVIII «да­рував» французькому народу, носила назву «Хартія 1814 р.» 

В якому році Дж. Гарібальді визволив Сицилію? 1860 р. 

Прем’єр-міністром П’ємонту з 1852 р. став К. Кавур 

Гнилі містечка, чартизм, віги – Великобританія 

Чиї інтереси захищали «хлібні закони»? землевласників

З ініціативи представників якої британської партії було прийнято «хлібні закони»? торі 

Які результати мала «опіумна війна» 1839-1842 рр.? Китай відкрив свої порти для торгівлі з іноземцями 

Встанови події у хронологічній послідовності.

 1. 28 травня 1825 – коронація Карла Х
 2. 25 липня 1830 «ордонанси Поліньяка»,
 3. 27 липня 1830 г. – 29 липня 1830 г. Липнева революція,
 4.  1830—1848 Липнева монархія

Яку назву має встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції? монополія

Фран­ко-нiмецька війна відбулася 1870-1871 рр.

В якій країні виникли перші монополії? США

Однією з найбільших фінансово-промислових груп США стали Рокфеллери

Хто був засновником марксизму? Карл Маркс

Які види монополій тобі відомі? картель, синдикат, трест

Паризька Комуна перебувала при владі  березень-травень 1871 р.

Для захисту своїх інтересів робітники створювали про­фесійні спілки

Яку назву отримав політичний скандал у Франції, коли авантюрний генерал зайняв посаду військового міністра та почав вести підготовку до державного перевороту. Його відправили у відставку і звинуватили у державній зраді? Справа Буланже

Встанови послідовність подій

1 повалення режиму Другої імперії, 2 Паризька комуна, 3 Франкфуртська мирна угода, 4 «Казус Мільєрана»

У 1873 р. Бісмарку вдалося створити «Союз трьох імператорів» – імператорів Німеччини, Австро-Угорщини та Росії.

В останній чверті XIX ст. Англія вже не відігравала провідної ролі в промисловості й торгівлі, як це було в 50-60-ті рр. XIX ст.

Компанія Генрі Форда, що стала символом масового виробництва в США, зуміла знизити вар­тість автомобіля

Яку назву носила одна з головних вимог ірландського національного руху кінця XIX ст.? гомруль

Яка нова політична сила виросла у Великобританії поряд із консерваторами та лібералами на початку ХХ ст.? лейбористи

У якому році Конгрес США прийняв антитрестовий закон Дж. Шермана? 1890 р.

Державний устрій єдиної Німеччини був визначений Конституцією Німецької імперії, прийнятою 16 квітня 1871 р.

У внутрішній політиці Т. Рузвельт почав вести “справедливий курс”.

Серед переліку обери (три) країни, що були Британськими колоніями наприкінці ХІХ ст.  Індія, Канада, Австралія

Встанови відповідність

 • Б. Дізраелі – лідер консерваторів у Великобританії,
 • О. фон Бісмарк – канцлер Німецької імперії в 1871-1890 рр.,
 • Дж. Шерман. – автор антитрестового закону в США,
 • Т. Рузвельт – президент США

У 1866 р. помер сьогун Мемонті – прихильник старих по­рядків. Імператором Японії став Муцухіто

Правління 122 імператора Японії Муцухіто дістало назву “Мейдзи” “освічене правління”.

У чому полягала суть аграрної реформи в Японії 1872-1873 рр.? селяни отримали особисту свободу, а за викуп – земельні ділянки

Що зумовило територіальну експансію Японії? її економічна слабкість

Як називався договір, яким завершилася японо-російська війна 1904-1905 рр.? Портсмутський мир

Яке повстання в Китаї на Заході отримало назву «Повстання боксерів»? повстання іхетуанів

Китайський мислитель Кан Ювей спираючись на традиційне конфуціанське вчення, планував запровадити в країні конституційну монархію.

Засновником і лідером партії Гоміндан в Китаї був Сунь Ятсен

Хто очолив Сіньхайську революцію? Сунь Ятсен

Сіньхайська революція відбулася в 1911-1913 рр.

У середині червня 1905 р. вибух­нуло повстання моряків броненосця «Потьомкін»

Австро-Угорська імперія існувала до 1918 р

Що було характерно для зовнішньої політики Японії доби Мейдзі? анексіонізм щодо Китаю та Кореї

Петро Столипін проводив реформи 1906-1911 р. 

В якому році Австрійську імперію перетворено на дуалістичну монархію? 1867 р.

Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала у  дозволі виходу із селянської «общини» на хутори й відруби

На основі компромісної угоди між австрійськими і угорськими правлячими колами, Австрійська імперія  – Ціслейтанія і Угорського королівства – Транслейтанія  була утворена Австро-Угорська держава.

Серед переліку обери тези (три), що характеризують суть, столипінських реформ. подолати тяжке економічне і політичне становище в країні, підняти ефективність сільськогосподарського виробництва, ліквідувати малоземелля зі збереженням поміщицького землеволодіння

Встановіть відповідність  між державними діячами та їх статусом в суспільстві

 • Франц Йосиф – імператор Австро-Угорської імперії, 
 • П. Столипін – голова Ради міністрів Росії, 
 • Сунь Ятсен = політичний і державний діяч Китаю, 
 • Муцухіто – імператор Японії

Хто домагався від уряду Англії в другій половині XIX — на початку XX ст. гомруля (самоуправління)? представники ірландського національно-визвольного руху 

В якому році було скасовано кріпацтво в Росії? 1861 р. 

Реформаторів Османської імперії, які очолили боротьбу проти абсолютизму називали молодотурками

Молодотурецька революція відбулася в 1908 р. 

Коли було засновано військово-політичний блок «Троїстий союз» 1882 р. 

Династія Габсбургів правила в Австрії 

Закон Шермана 1890 р. став у США інструментом у боротьбі проти засилля монополій 

У другій половині XIX ст. в Англії існувала двопартійна  політична система.

Встановіть відповідність  між державними діячами та їх статусом в суспільстві

 • Т. Рузвельт – політичний і державний діяч США, 
 • Д. Ллойд-Джордж – політичний і державний діяч Англії, 
 • Муцухіто – політичний і державний діяч Японії, 
 • Сунь Ятсен – політичний і державний діяч Китаю

Консульство та імперія Наполеона у Франції

Після перевороту 18 брюмера вся влада у Франції зосередилася в руках першого консула Наполеона Бонапарта.

18 травня 1804 р. Бонапарта проголосили імператором французів Наполеоном I, а в грудні того ж року відбулася його урочиста коронація.

2 грудня 1804 р. в соборі Нотр-Дам у Парижі відбулося урочисте вінчання та помазання на царство Наполеона. Коли нескінченна низка золотих придворних карет просувалася від палацу до собору Нотр-Дам, величезний натовп дивився на це. Проте в цей день де-не-де лунали слова незадоволення таким видовищем. Зокрема, часто згадується фраза, яку історична легенда приписує різним особам і яка нібито була сказана одним старим республіканцем із військових у відповідь на запитання Наполеона, як йому подобається урочистість: «Дуже добре, ваша величносте, сумно лише, що сьогодні не вистачає 300 тис. осіб, які склали власні голови, щоб зробити такі церемонії неможливими… – Євген Тарле 

У серпні 1804 р. ухвалили Цивільний кодекс, який часто називають Кодексом Наполеона.  Пізніше у Франції ухвалили також Комерційний кодекс (1807) та Кримінальний кодекс (1811). Норми кодексів 1804–1811 рр. поширили на французькі колонії, союзні з наполеонівською Францією, та підкорені нею країни.

На початку 1810 р. під владою Наполеона опинилася значна частина Європи. А в 1808-1811 рр. імперія Наполеона досягла вершини своєї могутності.

Похід до Росії в 1812 р. завершився цілковитим провалом.

Навесні 1813 р. противники Наполеона створили шосту антифранцузьку коаліцію (1813–1814 рр.).

16–19 жовтня 1813 р. під Лейпцигом відбулася «битва народів»,

31 березня 1814 р. війська союзників без бою зайняли Париж. 6 квітня 1814 р. Наполеон зрікся престолу. Його заслали на невеликий острів Ельба біля берегів Італії.

Королем Франції проголосили Людовіка XVIII (1814–1824).

Віденський конгрес (1 листопада 1814 — 9 червня 1815 р.) — з’їзд представників європейських держав (за винятком Туреччини), яким завершилися війни коаліцій європейських держав із Наполеоном І.

 • створення навколо Франції бар’єра, який у разі ускладнень дав би змогу її ізолювати;
 • надання країнам-учасницям антифранцузьких коаліцій компенсацій за участь у боротьбі з Наполеоном;
 • відновлення кордонів і форм політичного устрою держав такими, якими вони були в 1792 р.;
 • створення в Європі системи політичної рівноваги: сила однієї держави врівноважується іншими, що не дає їй змоги встановити своє панування. 

1 березня 1815 р. Наполеон із 1600 солдатами висадився на узбережжі Жуанвільської затоки й рушив на Париж

21 березня 1815 р. ввечері парижани внесли імператора на руках до палацу Тюїльрі. Людовік XVIII утік. Так розпочалися «сто днів» — період повернення до влади Наполеона (20 березня — 22 червня 1815 р.).

Для боротьби з імператором було створено сьому антифранцузьку коаліцію (1815).

18 червня 1815 р. поблизу селища Ватерлоо в Бельгії англійська армія, яку очолював Артур Веллінгтон (1769–1852), і прусська під командуванням Гебгарда Блюхера (1742–1819) завдали поразки армії Наполеона.

Після цього 22 червня 1815 р. імператор удруге зрікся престолу. Наполеон здався в полон англійцям і був засланий ними на невеликий острів Святої Єлени в Атлантичному океані. Перебуваючи там під постійною охороною трьох тисяч солдатів, 5 травня 1821 р. він помер за нез’ясованих обставин.

9 червня 1815 р. відбулося підписання завершального акта Віденського конгресу, де були сформульовані його основні рішення. Франція поверталася до кордонів 1792 р. без втрати власних територій і сплачувала переможцям контрибуцію.

25 вересня 1815 р. в Парижі монархи Австрії, Пруссії та Росії підписали акт про створення Священного союзу.

Французька революція кінця XVIII ст. – відповіді на тест

Про що свідчив факт скликання Генеральних штатів після довгої перерви? про кризу абсолютизму 

Коли повстанці захопили Бастилію? 14 липня  1789 р. 

Коли у Франції було прийнято «Декларацію прав людини і громадянина»? 26 серпня 1789 р. 

Чиї інтереси представляли Національні збори? третього стану

Політичний клуб, члени якого були радикальними республікацями, прихильниками рішучих змін. монтаньяри 

Політичний клуб, члени якого були прихильниками конституційної монархії. фельяни 

Коли Францію проголосили республікою? 1792 р. 

Коли у Франції ліквідовано монархію? 1792 р. 

Хто очолював якобінців? Робесп’єр 

Лідерами якобінців були Робесп’єр, Марат 

[the_ad id=”516″]

Якобінську диктатуру було повалено 27 липня 1794 р. 

Якобінську диктатуру у Франції ліквідовано внаслідок термідоріанського перевороту 

Термідоріанський переворот ліквідував режим якобінської диктатури 

Які події призвели до формування першої антифранцузької коаліції? революційні події у Франції

З якими подіями у Франції пов’язана популяризація «Марсельєзи»? з війною Франції та Пруссії і Австрії 

Бойову пісню марсельського батальйону «Марсельєзу» написав Руже де Ліль 

До якої країни розпочав військову експедицію Наполеон Бонапарт у 1798 р.? Єгипет 

Які події призвели до формування другої антифранцузької коаліції? захоплення французами о. Мальти і вторгнення до Єгипту 

Директорію було повалено 1799 р. 


Серед переліку обери заходи, характерні для політики якобінців.  

 • «декрет про загальний максимум»,
 • терор,
 • дефіцит торарів

Серед переліку обери заходи, характерні для політики термідоріанців.

 • терор проти якобінців,
 • захист поміркованих інтересів нової знаті,
 • повернення до влади вцілілих жирондистів

Встанови події Французької революції у хронологічному порядку.

 1. Скликано Генеральні штати
 2. Повстанці захопили Бастилію
 3. У Франції встановлено республіку
 4. Якобінська диктатура
 5.  Термідоріанський переворот
 6. Бонапартистський переворот

 

Французька революція кінця XVIII ст.

Наприкінці XVIII ст. Франція була відсталою аграрною країною, у якій переважало мануфактурне виробництво, а розвиткові торгівлі заважали митні кордони всередині країни, відсутність єдиної системи мір і ваги. У соціальній сфері сформувався прошарок буржуазії, що був дуже заможним, проте безправним.  «Старий порядок» викликав незадоволення широких верств населення, перетворившись на головну перешкоду для розвитку Франції.

Причини французької революції:

 • система громадянської нерівності та станових привілеїв;
 • гальмування абсолютизмом розвитку торгівлі, промисловості й сільського господарства;
 • у другій половині 80-х рр. XVIII ст. країну охопили економічна криза, викликана зниженням ввізного мита, яке стало вбивчим для французького бавовняного й вовняного виробництва, що не змогло конкурувати з дешевими англійськими товарами;
 • Франція потерпала від стихійних лих: посухи (1785 р.), сильного граду (липень 1788 р.), холодних зим (із 1788 до 1789 р.) — неврожаї, підвищення цін на продукти, голод — спричинили серію селянських повстань;
 • пасивність державної влади, її нездатність впливати на ситуацію і розв’язати нагальні проблеми: змінювати внутрішню політику країни, методи та стиль керування державою, шукати шляхів пожвавлення розвитку економіки й оздоровлення фінансів.

5 травня 1789 р. в королівській резиденції — Версалі — скликали Генеральні штати. В червні 1789 р. представники третього стану заявили про створення Національних зборів.

9 липня 1789 р. Національні збори проголосили себе Установчими що мали ухвалити конституцію та нові закони. Король наказав підтягнути війська, 13 липня починається повстання.

14 липня 1789 р. парижани захопили в’язницю Бастилію.

26 серпня 1789 р. Установчі збори ухвалили Декларацію прав людини й громадянина.

Положення Декларації прав людини й громадянина

 • Нація — єдине джерело влади.
 • Люди народжуються вільними й рівними в правах.
 • Свобода, власність, безпека й опір гнобленню є невідчужуваними правами людини.
 • Проголошено свободу слова, думки, совісті, друку, вибору занять, недоторканність особи та приватної власності.
 • Введено майновий ценз на виборах.
 • Декларація скасувала станові привілеї.

3 вересня 1791 р. ухвалення  першої Конституції Франції.

Перша частина конституції – декларація прав людини, друга визначала структуру та повноваження органів державної влади й управління. Законодавча влада належала Законодавчим зборам, виконавча влада залишалась за королем. Король самостійно формував уряд. Конституція не поширювалася на французькі колонії, де всупереч Декларації зберігалося рабство.

1 жовтня 1791 р. розпочали роботу нові Законодавчі збори

Політичні об’єднання:

Якобінці (від монастиря Святого Якоба) – Клуб друзів конституції – розділились на жирондистів (з Жиронди) та монтаньярів (з гір).

Жирондисти – помірковані республіканці, монтаньяри – радикальні республіканці.

Фельяни (від монастиря фельянів) – прихільники конституційної монархії.

Склад Законодавчів зборів з 1.101791 по 20.09.1792: 745 депутатів, обраних на два роки:

 • Ліві – 136 депутатів-якобінців – жирондисти та монтаньяри. Виступали за продовження революції та ліквідацію монархії.
 • Центр – 345 незалежний депутатів.
 • Праві – 264 депутати фейяни. Вважали, що революцію завершено і потрібно примиритися з Бурбонами

У лютому 1792 р. воєнний союз Австрії та Пруссії започаткував першу антифранцузьку коаліцію (1792–1797 рр.).

Інтервенція — утручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави.

20 квітня 1792 р. Законодавчі збори оголосили війну Австрії. Законодавчі збори звернулися до всього населення країни із закликом «Вітчизна в небезпеці!». 

«Марсельєза» – автор військовий інженер Руже де Ліль, національний гімн Франції – гімн загону з Марселя.

10 серпня 1792 р. в Парижі спалахнуло повстання, тому що Марія-Антуанетта таємно передала австрійцям воєнні плани жирондистів.

Результатом повстання 10 серпня 1792 р. стала ліквідація монархії у Франції. Короля Людовіка XVI стратили на гільйотині. 

20 вересня 1792 р. поблизу селища Вальмі, що неподалік Вердена, французи здобули першу перемогу над прусською армією. Національний конвент своїм першим актом від 21 вересня 1792 р. проголосив Францію республікою. Це започаткувало період Першої республіки.

31 травня — 2 червня 1793 р. в Парижі відбулося повстання, унаслідок якого монтаньяри-якобінці захопили владу й вигнали з Конвенту жирондистів. Незабаром лідерів жирондистів стратили. У країні запанувала якобінська диктатура.

Функції уряду Франції почав виконувати Комітет громадянського порятунку з 11 осіб, який очолював Робесп’єр. Своєю метою він вважав порятунок революції за всяку ціну. 24 червня 1793 р. Конвент ухвалив нову Конституцію, яка закріпила республіканську форму правління та запровадила загальне виборче право.

Якобінці провели реорганізацію армії. Армія перейшла в наступ і восени 1793 р. звільнила всю захоплену територію Франції. Під час звільнення від англійців Тулона відзначився капітан артилерії Наполеон Бонапарт. За цю перемогу він у двадцять чотири роки здобув звання бригадного генерала.

У липні 1793 р. дворянка Шарлотта Корде, помстившись за двох загиблих родичів, убила одного з лідерів якобінців Жана-Поля Марата. Це стало приводом для активізації терору проти «ворогів революції»

24 червня 1794 р. французька армія здобула вирішальну перемогу над австрійцями під Флерюсе в Бельгії.

27 липня 1794 р. –  термідоріанський переворот, Робесп’єра та його прибічників заарештували в Конвенті, а наступного дня стратили.

Термідоріанці скасували Декрет про «підозрілих». До Конвенту повернули вцілілих жирондистів, почався терор проти якобінців. Термідоріанці прагнули захистити інтереси поміркованих верств нової знаті, відмовлялися від якобінського радикального варіанта перебудови суспільства, виступали за республіканську форму правління, недоторканність приватної власності та свободу підприємництва.

Навесні 1795 р. у Парижі відбулися два великих повстання санкюлотів, що пройшли під гаслом «Хліба й Конституції 1795 р.!». Багатьох стратили.

22 серпня 1795 р. Конвент ухвалив нову Конституцію. Вона зберігала республіку, але скасовувала загальне виборче право, відновлюючи двоступеневу систему виборів 1791 р. й майновий ценз виборців. 

26 жовтня 1795 р. Конвент передав владу новим органам управління, сформованим за Конституцією 1795 р., — Законодавчому корпусові та Директорії.

У 1795 р. в Парижі виникло таємне «Товариство рівних» на чолі з Франсуа Бабефом, яке ставило за мету повалення режиму Директорії, запровадження Конституції 1793 р.

10 травня 1796 р. «Заколот рівних» викрили Бабефа стратили.

Лідери Термідоріанського режиму й Директорії прагнули до територіальних загарбань та панування над сусідніми державами.

У 1795 р. Пруссія та Іспанія уклали з Французькою республікою сепаратні мирні угоди. За Францією визнавалися права на німецький лівий берег Рейну, частину Бельгії, а на території Голландії створювалася залежна від Франції Батавська республіка.

2 березня 1796 р. французький  генерал Наполеон Бонапарт призначений головнокомандувачем Італійської армії.

У квітні 1796 р. почалися італійські походи французьких військ.

16 травня 1797 р. французькі війська на чолі з Наполеоном Бонапартом вступають до Венеції, а 5 лютого 1798 р. після захоплення папської держави французькими військами було утворено Римську республіку в Італії.

5 березня 1798 р. французькі війська захопили місто Берн.

У 1798–1801 рр. відбулася Єгипетська експедиція генерала Наполеона Бонапарта

Захоплення французами о. Мальти та вторгнення до Єгипту привели до формування з 1798 до 1802 р. другої антифранцузької коаліції (Великобританія, Неаполітанське королівство, Австрія, Росія, Португалія, Ватикан, Османська імперія).

9–10 листопада, або 18–19 брюмера, 1799 р. відбувся державний переворот у Франції. Генерал Наполеон Бонапарт усуває від влади Директорію. Розпускає парламентські органи — Рада старійшин та  Рада п’ятисот.

Причини перевороту:

 • воєнні поразки підірвали й без того хитке становище Директорії;
 • режим тримався лише на військовій силі; він не був здатний навіть навести лад у Франції;
 • в управлінні державою панувало цілковите безладдя, податки надходили нерегулярно;
 • у країні частішали монархічні заколоти, а дороги контролювали зграї розбійників;
 • своєю слабкістю й нездатністю навести лад у країні Директорія дискредитувала себе навіть в очах великої буржуазії, якій була потрібна міцна влада для захисту своїх інтересів;
 • активізація опозиції Директорії — і республіканців, і роялістів;
 • прагнення буржуазії встановити владу «сильної руки» — впливового генерала Наполеона Бонапарта.