П. Куліш Чорна рада

Хто влаштував П. Куліша на роботу в університеті та піклувався про те, щоб його відправили на навчання до Європи? П. Плітньов

Куди П. Куліша відправили в заслання на 3 роки? до Тули

У виданні якого журналу П. Куліш брав активну участь? «Основа»

Як називається правопис, який створений П. Кулішем? «Кулішівка»

Одним з перших біографів якого письменника був П. Куліш? М. Гоголя

Скільки томів за біографією та творчістю М. Гоголя упорядкував П. Куліш? 6

Як називається Кулешова збірка переспівів творів визначних німецьких та англійських поетів ХІХ ст.? Позичена кобза

Як називалася філософія, якою захоплювався П. Куліш в останній період свого життя і творчості? хутірна

Хто з перелічених не є реальною історичною особою в творі? К. Тур

Який жанр має твір «Чорна Рада»? історичний роман-хроніка

Коли відбулася історична подія, описана в романі? 1663

Які дві сюжетні лінії представлено в творі? соціальна і любовна

Який образ в творі найяскравіше показує романтичне благородство? Я. Сомко

Обери, що з переліченого відноситься до джерел, за якими Куліш писав «Чорну Раду». «История Малороссии» М. Маркевича, «История Малой России» Д. Бантиш-Каменського, фольклор

Про кого йде мова: «Орел, а не козак!»? Петро

Про кого йде мова: «… був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений…»? В. Невольник

Про кого йде мова: «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника»? Тур

Про кого йде мова:«Уже я йому й отчизну, уже я йому правду під ніс тикав, а він своє… Сказано – дурному хоч кіл на голові теши!..»? Сомко

Про кого йде мова:«Ще була молода і хороша, тілько бліднолика пані. Зараз було видно, що се не нашого пера пташка»? Княгиня, дружина Гвинтовки

Про кого йде мова: «Чужою смертю я волі копувати не хочу…»? Сомко

За рахунок чого збагатився М. Черевань і потім оселився у Хмарищі? участі у війнах проти ляхів

Яка улюблена справа пана Череваня? бджолярство

Ким одночасно був Шрам? попом і полковником

Про якого гетьмана козаків не згадується у творі? С. Зборовського

Про що співав старець-кобзар, перебуваючи у Череваня? сум країни через смерть Б. Хмельницького

Який обряд відбувся у Череваня під час гостювання Шрама? сватання

Про кого з героїв П. Куліш у творі зазначив: «Не любив ніяких сварок»? М. Череваня

За якої умови пішов би М. Черевань до запоріжців? не мав би дружини

Творчість Тараса Шевченка

Яка книга заміняла в дитинстві Шевченку буквар і читанку? «Псалтир» 

Як назвав Шевченко цикл віршів, який є його першим з біблійних переспівів? «Давидові псалми» 

Т. Шевченко на початку твору «Ісаія. Глава 35» звертається до рабів? ні 

Хто такий Ісаія? єврейський пророк 

Який жанр має поезія «Ісаія. Глава 35»? подражаніє

Співстав твір та жанр Т. Шевченка:

 • «Великий льох» – поема-містерія,
 • «Кавказ» – сатирична поема з елементами ліричного,
 • «Сон» («У всякого своя доля…») – сатирична поема,
 • «Причинна» – романтична балада

Який провідний мотив циклу Шевченка, написаного в неволі? мотив самотності 

Що є провідним мотивом поезії «Сон»? мрія про вільне і щасливе життя 

Який з творів Шевченка є шедевром світової пейзажної лірики? «Садок вишневий коло хати» 

Від чого поет застерігає дівчат на початку твору «Катерина»? не кохатися з москалями 

Який жанр має вірш «Доля» Шевченка? філософська лірика

Співстав цитату і твір Т. Шевченка:

«Доля»«Які з нас люде? Та дарма!
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою» 
«Катерина»«Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила» 
«Сон» («На панщині пшеницю жала»)«І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі»
«Росли, у купочці зросли»«Подай же й нам, всещедрий Боже!
Отак цвісти, отак рости,
Так одружитися і йти,
Не сварячись в тяжкій дорозі»
На той світ тихий перейти.

Як сам Т. Шевченко назвав «Сон» («У всякого своя доля…»)? комедією 

До якого жанру лірики відноситься твір «І мертвим, і живим…»? громадянська 

За що поет дорікає панству в творі «І мертвим, і живим…»? Вони… правдою торгують і бога зневажають 

До чого мав хист Т. Шевченко, окрім літератури? малювання 

Укажіть твір Т. Шевченка, уривок з якого подано:

“У нас же і світа, як на те —

Одна Сибір несходима,

А тюрм! А люду!..Що й лічить!

От молдованина до фінна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!”

«Кавказ» 


Установи відповідність між твором Т. Шевченка та головним героєм.

 «Гайдамаки» – повсталий народ, «Великий льох» – Б. Хмельницький, «Наймичка»- Ганна, «Кавказ» – Прометей

Співстав цитату і твір Т. Шевченка:

«Росли, у купочці зросли»,«І тихо, весело прийшли,
Душею-серцем неповинні,
Аж до самої домовини.
А меж людьми ж вони жили!»
«Сон» («На панщині пшеницю жала»«Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила; і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала»
«Катерина»«Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами»
«Катерина»«Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п’яного дяка в науку»

Який літературний рід має твір «І мертвим, і живим…»? ліро-епос

Як називається цикл творів Шевченка, написаних в неволі? «В казематі» 


Добери терміни.

Жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзис­тенціального спрямування, здебільшого схиляючись до філо­софських узагальнень. – Медитація, 

Один із жанрів лірики філософського, меланхолічного, почасти журливого змісту. – Елегія, 

Віршований твір, написаний як звернення до певної особи чи багатьох осіб. – Послання, 

Жанр духовної лірики, релігійна пісня, молитва, в якій висловлено різні релігійні почуття. – Псалом


Визнач всі правильні відповіді: обери, хто з перелічених брав участі у викупі Т. Шевченка з кріпацтва. К. Брюллов, В. Жуковський, І. Сошенко

Співстав героя та його риси в творі «Сон»:

Портрет: “очі неситі”. Риси: жорсткий, підступний, байдужий до проблем простого люду; людоїде, змію; вбивця і самодур; проклятий людом; мов світ увесь хоче загарбати; кат-бузувір.

Цар Петро І
Риси: улесливість, жадність, алчність, ненажерливість, під­ступність; “Деруть і з батька, і з брата”“П’явки людські”; пузаті, сопуть, хропуть, понадувались, як індики.

Чиновники і панство
Портрет: високий, сердитий, “одутий, мов посинів”. Риси: поганий, проклятий, лукавий, лютий, сердитий; вседержитель; ведмідь або кошеня; “Цар волі”; п’яничка; неситий, “цвенькає”.

 Цар Микола
“Мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться”; “Небога, мов опеньок засушений”; “Тонка, довгонога, хита головою”; “Богиня”; “Цяця”

Цариця

Якою Т. Шевченко називає Україну в творі «І мертвим, і живим…»? Великою руїною 

На якій горі похований Т. Шевченко? Чернечій горі

Якого року написана повість «Художник» Т. Шевченком? 1856

Життя в якому місті описується в повісті? Петербурзі

Де оповідач найчастіше проводив літні ночі? на академічній набережній

Чим оповідач милувався в Літньому саду? Михайлівським замком

Хто, за повістю, написав портрет В. Жуковського? Карл Брюллов

Як звали дівчину-сусідку, з якою познайомився і одружився учень? Паша

Чим з часом захворів учень оповідача? психічним розладом

Українська література тест 9 клас Романтизм

Кого вважають зачинателем нової української літератури? І. Котляревського 

Літературний напрям, представники якого широко звертались до поетичного освоєння народних переказів, легенд, повір’їв і збагатили українську літературу баладами, поемами, піснями в народному дусі – це романтизм 

Де виник літературний напрям Романтизм? в Німеччині

Як перекладається «класицизм» з латинської мови? взірцевий 

Хто НЕ є персонажами твору І. Котляревського “Енеїда”? Патронус, Геракл, Сфінкс

Хто НЕ є персонажами твору І. Котляревського “Наталка Полтавка”? Маня, Федір, Борис

Сентименталізм – це літературний напрям 

Співстав героя твору «Маруся» та його цитатну характеристику:

Працьовита, релігійна, любляча мати, добра і покірна – Настя Дрот, 

«Пішов у ченці і став уже дияконом Печерського монастиря в Києві» – Василь, 

«Хоч маленьке свято, а він свічечку у церкві поставить, гроші старцям роздасть» – Наум Дрот, 

«Ця дівчина багата, вона байдужа до розваг і гуляти на свята не ходить, роботяща: добре шиє, пряде, варить і пече» – Маруся

Літературний напрям, який правдиво відображає дійсність; звертається увага на взаємини людини і навколишнього середовища – це реалізм 

Яка з тем є основною для поетів-романтиків? боротьба проти зовнішніх ворогів 

В чому основний конфлікт доби Романтизму? між людиною і суспільством

У чому в художній творчості проявився Романтизм?   у показі ідеального героя

Які з творів Шевченка  відносяться до літературного напрямку романтизму? «Гайдамаки» 

Сатиричний або гумористичний твір, що імітує творчу манеру письменника (або літературного напрямку) з метою його висміяти – це пародія 

Один із творчих методів у літературі та мистецтві, що полягає в правдивому об’єктивному і всебічному відображенні дійсності – це Реалізм 

Співстав героя твору «Наталка Полтавка» та його цитатну характеристику:

«Моє все багатство єсть моє добрє ім’я» – Наталка Полтавка, 

«Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву» – Петро, 

«Один собі живу на світі, як билинка на полі, сирота — без роду, без племені, без таланту і без приюту» – Микола, 

«Хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться. І уже де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка — зараз докаже» – Виборний

Кого з видатних українських письменників підтримував Є. Гребінка? Т. Шевченка 

На якому острові знаходилася Запорізька Січ в повісті “Тарас Бульба”? Хортиця 

Як називається книга Є. Гребінки, яка включала 27 україномовних творів? «Малоросійські приказки» 

Який твір М. Гоголя є шедевром показу історичного життя України? «Тарас Бульба» 

Хто заснував такий жанровий різновид байки як прибаютка? Л. Боровиковський

Хто є основними героями українських романтичних творів? запорожці 

Коли в Україні особливого розвитку набула байка? XVIII-XIX ст. 

За жанром «Ведмежий суд» Є. Гребінки є байкою 

Переважно сольна лірична пісня інтимного характеру, яка виконується у супроводі музичного інструменту – романс

Один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. – романтизм

Невеликий, частіше віршований алегоричний твір повчально-гумористичного або сатиричного характеру – байка

Зображення абстрактної ідеї (поняття) за допомогою образу –  алегорія

Добери до кожного твору його автора.

 • Л. Боровиковський  «Козак», 
 • П. Гулак-Артемовський «Рибалка», 
 • Є. Гребінка «Українська мелодія», 
 • В. Забіла «Соловей»

Де народився М. Гоголь? с. Великі Сорочинці 

Який твір Є. Гребінки є автобіографічним? «Човен» 

Який твір є найвизначнішим у байкарському доробку П. Гулак-Артемовського? «Пан та собака» 

Хто дав дуже високу оцінку байкарській творчості Є. Гребінки? І. Франко 

Як звати синів Тараса Бульби? Остап і Андрій

Де виник літературний напрям Романтизм? у Німеччині 

Український романтизм вплинув на національне відродження 

Який твір Гоголя є шедевром українського національного колориту і приніс письменнику визнання? «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» 

Чиї твори започаткували Романтизм в Україні? П. Гулака-Артемовського

Добрери, якого письменника на якому малюнку зображено.

Л. Боровиковський
Микола Гоголь
Євген Гребінка
Євген Гребінка
П. Гулак-Артемовський
В. Забіла
М. Петренко
М. Костомаров

Список творів із української літератури для 9 класу

 • «Слово о полку Ігоревім»
 • Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»
 • Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»
 • Микола Гоголь «Тарас Бульба»
 • Тарас Шевченко «До Основ’яненка», «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненародженим…», «Катерина», «Наймичка», «Художник»
 • Пантелеймон Куліш «Чорна рада»
 • Марко Вовчок «Інститутка»
 • «Оборона Буші» Михайло Старицький

Фольклор

Фольклор — це усна народна творчість, представлена багатьма жанрами: казками, легендами, міфами, прислів’ями, приказками, загадками, піснями, думами, баладами тощо.

Усна народна творчість, або фольклор (з англ. folk-lore — на-
родне слово, народна мудрість) — різножанрові твори, що виникли
в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з уст в уста.

Ознаки народних творів:

 • усна форма творення й побутування;
 • традиційність;
 • колективність;
 • варіантність;
 • анонімність.

Фольклору властиві усна форма поширення й передавання між людьми способом безпосередньої комунікації. Його функціонування пов’язане з традиційними обрядами, звичаями, працею, дозвіллям, він існує як вираження естетичної потреби й певних переживань та настроїв. 

Фольклорні роди

Народна лірикаНародний епосНародна драма
Календарно-обрядові пісні:
колядки
щедрівки
веснянки
русальні
купальські
жниварські
Суспільно-побутові пісні:
козацькі
чумацькі
рекрутські
заробітчанські
кріпацькі
стрілецькі
Родинно-побутові пісні:
про кохання
про сімейне життя
казки
байки
легенди
перекази
прислів’я
приказки
прикмети
загадки
вертеп
весілля
народні ігри
драми
(«Коза»,
«Маланка»)
Ліро-епічні твори
думи, балади, історичні пісні

Народна пісня — це пісня, котру всі співають, але ніхто не знає автора.

Родинно-побутові пісні

За тематикою родинно-побутові пісні поділяють на такі:

 • Пісні про сімейне життя охоплюють родинні стосунки, сімейні конфлікти, побут тощо.
 • Пісні про трагічні сімейні обставини пов’язані з втратою членів сім’ї. Це насамперед сирітські пісні
 • Пісні про кохання.

Пісні про кохання передають найінтимніші стосунки між
закоханими — від ніжної любові до ненависті. Взаємини хлопця й
дівчини переплітаються зі ставленням до їхніх стосунків членів родин
закоханих: сестер, братів, батьків, а також сусідів, друзів і ворогів.
Окрім цікавого змісту, пісні про кохання мають досконалу поетику.

Поетика (з грецьк. майстерність творення) — це особливості
художньої форми фольклорних і літературних творів (будова, худож-
ні засоби, римування та ін.).

Особливості пісень про кохання:

1) романтичний характер зображення реальності, якому властива ідеалізація почуттів ліричного героя (наприклад, закохана дівчина ні про що більш не думає, крім свого коханого, — не їсть, не спить, чекаючи на побачення з ним)

2) гіперболізація душевних драм (утрата коханої сприймається як кінець життя)

3) сентиментальність — надмірна чутливість героїв (вони плачуть, зітхають під час побачень; козак ридає, коли втрачає дівчину)

Особливості художньої форми народних ліричних пісень:
• стислість викладу;
• традиційні художні засоби (епітет, художній паралелізм,
порівняння, вигуки);
• просте римування;
• задушевність, лірична тональність мелодії;
• проста мелодія;
• повтори (рефрен, тавтологія, анафора, епіфора).

З художньо-поетичних засобів у піснях про кохання найчастіше використовуються:

 • епітети;
 • паралелізм;
 • порівняння.

Епітет — художнє означення: золоті руки, темна душа. У фольк-
лорних творах часто вживають постійні епітети: червона калина, карі
очі, чорні брови, сизий орел.

Художній паралелізм — паралельне зображення явищ природи
й почуттів

Цвіте терен, цвіте терен, А цвіт опадає. Хто в любові не знається, Той горя не знає.

Порівняння — зіставлення одного предмета чи явища з іншим,
чимось подібним до нього: [очі] «темні, як нічка, ясні, як день».

Особливості народних пісень:

 • вираження почуттів, переживань, настроїв, роздумів;
 • стисле повідомлення про обставини, котрі їх спричинили, елементи описів;
 • висока поетичність мови;
 • відповідність мелодії словесному текстові;
 • віршова форма;
 • наявність неримованих рядків;
 • виконання співом;
 • одночасне виникнення слів і мелодії;
 • усне поширення та зберігання;
 • варіантність тексту й мелодії;
 • невеликий обсяг;
 • неповторна краса пісні в єдності слова та мелодії;
 • мова пісні віршована, ритмічна, а тому дуже милозвучна. Ця милозвучність посилюється ще й мелодією.