Ольга Кобилянська, М. Коцюбинський

Якою мовою були написані перші твори Ольги Кобилянської? німецькою 

Суспільна діяльність Кобилянської пов’язана з …« Товариством руських жінок на Буковині» 

Установіть відповідність між героїнею новели  О. Кобилянської    «Вальс меланхолійний» і її долею.  Першою побачила Софію → служниця, Померла → Софія, Поїхала в Італію → Ганнуся, Вийшла заміж → Марта

Хто з німецьких філософів вплинув на світогляд О. Кобилянської? Ніцше

Новелі Ольги Кобилянської «Impromtu Phantasie» притаманна … автобіографічність 

Кого М. Старицький назвав «пишною трояндою в саду української літератури»? Ольгу Кобилянську 

Уривок з новели О. Кобилянської “Valse melancolique”:

«Відтак заграла.

Був сумерк, і вона грала з пам’яті.

Почала злегка, граціозно, немногими тонами якийсь вальс. Перша часть була весела, зграбна й елегантна.

Друга змінилася.

Почалося якесь глядіння між звуками, неспокій, розпучливий неспокій! Спинялася раз по раз басових тонах, то нижчих, то вищих, відтак покидала їх і переходила шалено скорою галлою до вищих звуків. Звідси бігла з плачем наново до басів, – і знов глядання, повне розпуки й неспокою… все наново, знов ряд звуків у глибину…»

стосується … Софії 

Прочитайте уривок з новели О. Кобилянської “Valse melancolique”:

«Була незвичайно доброго серця: тут в одній хвилі кидалася, гарячилася й змагалася, а вже в другій була добра. Товариством, в яке входила, і товаришки, що її любили, розпестили її, догоджуючи їй у найменшій дрібниці, боготворячи її задля краси й таланту та оригінальних помислів.»

Тут охарактеризовано … Ганнусю 

На початку новели «Intermezzo» М. Коцюбинського і в її фіналі наявний  образ … Залізна рука города

Прочитайте уривок із новели «Intermezzo» М. Коцюбинського:

«Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Тріпала крильми на місці напружено, тяжко і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо вниз, натягала другу з неба на землю…» 

У цьому описі пташка «єднала небо із землею» у … арфу

Новелу М. Коцюбинського «Intermezzo» написано в руслі … імпресіоналізму

Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

«…З багацького роду, фудульна… з грубим голосом і воластою шиєю»
→ Палагна, «Він був могутній, потужний, все знав. Од його слова гинула зразу худоба, сохла й чорніла, як дим, людина, він міг послати смерть і життя, розігнать хмару і сперти град, вогнем чорного ока спопелить ворогів і запалити в жіночому серці кохання» → Юра, «…Був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків» → Іванко, «…Погляд її чорних матових очей м’яко поринав у… серце» → Марійка

Іван Франко

Тематика збірки «З вершин і низин» … громадянська 

Головна ідея поеми «Мойсей» – це … заклик вірити у свій народ, позбутися рабської психології й будувати нове життя 

Кого стосуються наступні рядки поеми І. Франка «Мойсей»:

Се дідусь слабосилий, що без роду, без стад і жінок сам стоїть край могили. Все, що мав у життю, він віддав для одної ідеї…? Мойсей 

До якого розділу  збірки входить  твір Франка «Сікстинська Мадонна»? Сонети 

Яку символічну назву мають частини збірки «Зівʼяле листя»? «Жмутки» 

До якого виду лірики можемо віднести «Гімн» Франка? громадянський 

Франко народився … 1856

Хто НЕ є персонажем «Легенди про вічне життя»? Мойсей 

Яка поезія зі збірки «Зівʼяле листя» є автобіографічною? «Тричі мені являлася любов»

Установіть відповідність між героєм «Мойсея» та вчинком: Азазель намагається підірвати віру Мойсея 

Найповніше видання Франка складається з … 50 томів

Про кого або що говорить І. Франко «Він не вмер, він ще жи­ве!»? дух

Хазяїн

Слова персонажа твору «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого: «Це комерческий гендель! Тут вор у вора краде!..» виражають життєвий принцип … Ліхтаренка 

Визначте образ, котрий виражає аморальність, тиранію та капітал у п’єсі «Хазяїн». «хазяйське колесо»

Скільки років носить Пузир кожух? 30

Хто говорить: «Боже мій! Мамо, невже це хліб? І такий хліб у нас люди Їдять?» Соня

Дію твору „Хазяїн” І. Карпенка-Карого рухає основний конфлікт… Пузир і закон, робітники, сім’я.

За скільки карбованців Пузир продав халат Золотницькому? 100

Іван Карпенко-Карий, Мартин Боруля

Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь улюбленого персонажа 

Назвіть першу п’єсу І. Карпенка-Карого.  «Бурлака» 

Укажіть із яким твором перегукується сюжет п’єси «Мартин Боруля». «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра 

Коли виник український професійний театр? 1882 р. 

У художньому осмисленні суспільних процесів своєї доби, буття людини і світу взагалі І. Тобілевич (Карпенко-Карий) найповніше реалізував себе в жанрі … комедії 

Справжнє прізвище Капенка-Карого … Тобілевич 

Історія з утвердженням дворянства мала місце в родині Тобілевичів і відобразилася у пʼєсі Карпенка-Карого … «Мартин Боруля» 

Один із основних родів художньої літератури, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів – це … драма 

Дослідники вважають М. Старицького зачинателем жанру … соціально-побутової пʼєси 

Найбільшим комізмом сповнені діалоги між Мартином і … Омельком

До українського театру корифеїв НЕ належав … Іван Котляревський 

Кого назвав І. Франко «батьком українського театру»? Старицького

Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: Мотря Жуківна «…Бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, що жила… удвох з старою матір’ю»

«Польова царівна» — так назвав П. Мирний одну із героїнь роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Це … Галя

Що розвінчують автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» в образі Грицька Чупруненка? обмежений індивідуалізм власника

«Будинок із багатьма прибудовами і надбудовами» – цю характеристику роману дано за … складну композицію

В реалістичному творі характер і вчинки героя пояснюються соціальним становищем 

Справжнє прізвище Панаса Мирного Рудченко 

Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1903 р.? «Пропаща сила» 

Представником чиновництва в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є … Кряжов

Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєвоправдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це … реалізм 

Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»? Івана Вареника 

Сюжетною основою для написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика став нарис … «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» 

Яка тема є для Панаса Мирного найулюбленішою? життя і праця, мрії і сподівання селянства 

Прізвища Хрущ, Хрущов, Притика в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» мав (мали)… Іван Вареник 

Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика).

«Як же дійшов до літ та убрався у силу, — біда з ним та й годі! Високого зросту, бравий, широкоплечий, як із заліза збитий, а до того ще меткий, як заєць, співун-реготун… Хороший з лиця — повновидий, рум’янець на всю щоку, з чорними веселими очима, лискучим усом, — він був перший красень на селі». У цьому уривку описано … Максима Гудзя

Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села 

Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика).

«Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якоюсь хижою тугою…»

У цьому уривку описано … Чіпку Варениченка

Кайдашева сім’я

Прочитайте рядки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького. «Не чорна хмара із синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти». У цьому уривку комічний ефект досягається через змішування стилів — високого епічного з побутовим 

Характеристику Кайдашихи подано в рядку «Під її солодкими словами ховається гіркий полин» 

Характеристику Мелашки подано в рядку «Рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком »

Серед  героїв  «Кайдашевої  сім’ї»  ніжною,  поетичною  вдачею  відзначається … Лаврин

Укажіть, які події твору «Кайдашева сім’я» є основним композиційним елементом три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав’язку та розв’язку 

Кому серед героїв «Кайдашевої сім΄ї» властиві облесливість, фальшива манірність, надмірна повага до панів? Кайдашиха 

Родина Балашів з повісті «Кайдашева сім΄я» живе в  Западинцях 

Що в українській культурі стало символом родинних чвар, сварливості (за повістю І .Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)? груша 

Менше ніж через рік перебування в новій сім’ї з Мелашкою трапилась велика пригода. З чого вона почалася? Перед Великоднем до Кайдашів завітала баба Палажка і сказала, що йде до Києва розговітися. Мелашка попросилася піти з нею. 

Іван Франко назвав повість «Кайдашева сімʼя» І. Нечуя-Левицького найкращою оздобою українського письменства

«Молоде довгасте лице було рум’яне. Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи – все подихало … красою»,- сказано про Лавріна 

Чому невістка скоро почала лаятися зі свекрухою? Кайдашиха лінувалася працювати, і вилежувалася на печі, але на кожному кроці повчала Мотрю й докоряла їй, та ще й судила перед сусідами.

Що говорила сама собі Мотря, коли здумала помститися свекрусі? Будеш ти в мене циганської халяндри скакати!

Повість починається з того, що Лаврін радив своєму старшому братові дівчат, з якими той міг би одружитися. Яка з тих дівчат припала Карпові до вподоби? – То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря й гарна, й трохи бриклива, і в неї серце з перцем. 

Укажіть, хто з персонажів «Кайдашевої сім’ї» в кульмінаційний момент промовляє: «По спині лупи її. Виколи дрючком їй друге око!». Мотря

Одного разу Лаврін прибрав драбину, коли Мотря злазила з горища, й вона повисла в отворі. Чому Лаврін так зробив? Мотря полізла на горище збирати яйця з Кайдашисиної половини – вона стверджувала, що її кури несуться саме там. Вона злазила з горища з яйцями за пазухою. 

В наступному уривку:

«Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалась до тину стара видроока Кайдашиха…»   комічний ефект досягається через … змішування стилів – високого епічного з побутовим 

Темою повісті «Кайдашева сімʼя» І. Нечуя-Левицького є зображення … життя українського села в пореформену добу на прикладі однієї родини

Визначте жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» соціально-побутова повість 

Визначити експозицію твору «Кайдашева сім’я» Розмова Карпа й Лавріна про одруження 

Як саме Лаврін зустрів свою дівчину? Поїхав до млина молоти пшеницю на борошно, і побачив внизу у лузі велику червону квітку, яка при кращих розглядинах виявилась заквітчаною дівчиною. 

Яка пригода трапилася з Кайдашихою на під’їзді до того кутка, де жила Мелашка? Віз перекинувся, коли спускався з дуже крутої гори, Кайдашиха випала з нього і її присипало сіно.

Дівчина  припала Карпові до душі. Та так припала, що він за першої слушної нагоди побіг до неї залицятися. Яка пригода тоді трапилась? Карпо випадково перекинув глиняники з червоною та білою глиною, якою дівчина мастила хату. Коли повернулися її батьки, вона сказала, що те зробив чийсь кабан, який ускочив у їхній двір. 

За способом зображення дійсності повість «Кайдашева сімʼя» І. Нечуя-Левицького яскравий приклад реалізму 

Що сталося за обідом, що Мотря вирішила наступного дня готували тільки для себе з Карпом?  Кайдашиха сказала, що хліб такий глевкий, що хоч коники ліпи, а Лаврін узяв, та й справді зліпив з м’якушки коника.

Хто висловився про «Кайдашеву сім’ю» такими рядками: «Тут усе виконує свою визначену автором роль, веде свою мистецьку партію, як інструмент у хорошому оркестрі чи хорі»? Максим Рильський

П. Куліш Чорна рада

Хто влаштував П. Куліша на роботу в університеті та піклувався про те, щоб його відправили на навчання до Європи? П. Плітньов

Куди П. Куліша відправили в заслання на 3 роки? до Тули

У виданні якого журналу П. Куліш брав активну участь? «Основа»

Як називається правопис, який створений П. Кулішем? «Кулішівка»

Одним з перших біографів якого письменника був П. Куліш? М. Гоголя

Скільки томів за біографією та творчістю М. Гоголя упорядкував П. Куліш? 6

Як називається Кулешова збірка переспівів творів визначних німецьких та англійських поетів ХІХ ст.? Позичена кобза

Як називалася філософія, якою захоплювався П. Куліш в останній період свого життя і творчості? хутірна

Хто з перелічених не є реальною історичною особою в творі? К. Тур

Який жанр має твір «Чорна Рада»? історичний роман-хроніка

Коли відбулася історична подія, описана в романі? 1663

Які дві сюжетні лінії представлено в творі? соціальна і любовна

Який образ в творі найяскравіше показує романтичне благородство? Я. Сомко

Обери, що з переліченого відноситься до джерел, за якими Куліш писав «Чорну Раду». «История Малороссии» М. Маркевича, «История Малой России» Д. Бантиш-Каменського, фольклор

Про кого йде мова: «Орел, а не козак!»? Петро

Про кого йде мова: «… був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений…»? В. Невольник

Про кого йде мова: «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника»? Тур

Про кого йде мова:«Уже я йому й отчизну, уже я йому правду під ніс тикав, а він своє… Сказано – дурному хоч кіл на голові теши!..»? Сомко

Про кого йде мова:«Ще була молода і хороша, тілько бліднолика пані. Зараз було видно, що се не нашого пера пташка»? Княгиня, дружина Гвинтовки

Про кого йде мова: «Чужою смертю я волі копувати не хочу…»? Сомко

За рахунок чого збагатився М. Черевань і потім оселився у Хмарищі? участі у війнах проти ляхів

Яка улюблена справа пана Череваня? бджолярство

Ким одночасно був Шрам? попом і полковником

Про якого гетьмана козаків не згадується у творі? С. Зборовського

Про що співав старець-кобзар, перебуваючи у Череваня? сум країни через смерть Б. Хмельницького

Який обряд відбувся у Череваня під час гостювання Шрама? сватання

Про кого з героїв П. Куліш у творі зазначив: «Не любив ніяких сварок»? М. Череваня

За якої умови пішов би М. Черевань до запоріжців? не мав би дружини

Творчість Тараса Шевченка

Яка книга заміняла в дитинстві Шевченку буквар і читанку? «Псалтир» 

Як назвав Шевченко цикл віршів, який є його першим з біблійних переспівів? «Давидові псалми» 

Т. Шевченко на початку твору «Ісаія. Глава 35» звертається до рабів? ні 

Хто такий Ісаія? єврейський пророк 

Який жанр має поезія «Ісаія. Глава 35»? подражаніє

Співстав твір та жанр Т. Шевченка:

 • «Великий льох» – поема-містерія,
 • «Кавказ» – сатирична поема з елементами ліричного,
 • «Сон» («У всякого своя доля…») – сатирична поема,
 • «Причинна» – романтична балада

Який провідний мотив циклу Шевченка, написаного в неволі? мотив самотності 

Що є провідним мотивом поезії «Сон»? мрія про вільне і щасливе життя 

Який з творів Шевченка є шедевром світової пейзажної лірики? «Садок вишневий коло хати» 

Від чого поет застерігає дівчат на початку твору «Катерина»? не кохатися з москалями 

Який жанр має вірш «Доля» Шевченка? філософська лірика

Співстав цитату і твір Т. Шевченка:

«Доля»«Які з нас люде? Та дарма!
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою» 
«Катерина»«Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила» 
«Сон» («На панщині пшеницю жала»)«І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі»
«Росли, у купочці зросли»«Подай же й нам, всещедрий Боже!
Отак цвісти, отак рости,
Так одружитися і йти,
Не сварячись в тяжкій дорозі»
На той світ тихий перейти.

Як сам Т. Шевченко назвав «Сон» («У всякого своя доля…»)? комедією 

До якого жанру лірики відноситься твір «І мертвим, і живим…»? громадянська 

За що поет дорікає панству в творі «І мертвим, і живим…»? Вони… правдою торгують і бога зневажають 

До чого мав хист Т. Шевченко, окрім літератури? малювання 

Укажіть твір Т. Шевченка, уривок з якого подано:

“У нас же і світа, як на те —

Одна Сибір несходима,

А тюрм! А люду!..Що й лічить!

От молдованина до фінна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!”

«Кавказ» 


Установи відповідність між твором Т. Шевченка та головним героєм.

 «Гайдамаки» – повсталий народ, «Великий льох» – Б. Хмельницький, «Наймичка»- Ганна, «Кавказ» – Прометей

Співстав цитату і твір Т. Шевченка:

«Росли, у купочці зросли»,«І тихо, весело прийшли,
Душею-серцем неповинні,
Аж до самої домовини.
А меж людьми ж вони жили!»
«Сон» («На панщині пшеницю жала»«Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила; і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала»
«Катерина»«Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами»
«Катерина»«Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п’яного дяка в науку»

Який літературний рід має твір «І мертвим, і живим…»? ліро-епос

Як називається цикл творів Шевченка, написаних в неволі? «В казематі» 


Добери терміни.

Жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзис­тенціального спрямування, здебільшого схиляючись до філо­софських узагальнень. – Медитація, 

Один із жанрів лірики філософського, меланхолічного, почасти журливого змісту. – Елегія, 

Віршований твір, написаний як звернення до певної особи чи багатьох осіб. – Послання, 

Жанр духовної лірики, релігійна пісня, молитва, в якій висловлено різні релігійні почуття. – Псалом


Визнач всі правильні відповіді: обери, хто з перелічених брав участі у викупі Т. Шевченка з кріпацтва. К. Брюллов, В. Жуковський, І. Сошенко

Співстав героя та його риси в творі «Сон»:

Портрет: “очі неситі”. Риси: жорсткий, підступний, байдужий до проблем простого люду; людоїде, змію; вбивця і самодур; проклятий людом; мов світ увесь хоче загарбати; кат-бузувір.

Цар Петро І
Риси: улесливість, жадність, алчність, ненажерливість, під­ступність; “Деруть і з батька, і з брата”“П’явки людські”; пузаті, сопуть, хропуть, понадувались, як індики.

Чиновники і панство
Портрет: високий, сердитий, “одутий, мов посинів”. Риси: поганий, проклятий, лукавий, лютий, сердитий; вседержитель; ведмідь або кошеня; “Цар волі”; п’яничка; неситий, “цвенькає”.

 Цар Микола
“Мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться”; “Небога, мов опеньок засушений”; “Тонка, довгонога, хита головою”; “Богиня”; “Цяця”

Цариця

Якою Т. Шевченко називає Україну в творі «І мертвим, і живим…»? Великою руїною 

На якій горі похований Т. Шевченко? Чернечій горі

Якого року написана повість «Художник» Т. Шевченком? 1856

Життя в якому місті описується в повісті? Петербурзі

Де оповідач найчастіше проводив літні ночі? на академічній набережній

Чим оповідач милувався в Літньому саду? Михайлівським замком

Хто, за повістю, написав портрет В. Жуковського? Карл Брюллов

Як звали дівчину-сусідку, з якою познайомився і одружився учень? Паша

Чим з часом захворів учень оповідача? психічним розладом

Українська література тест 9 клас Романтизм

Кого вважають зачинателем нової української літератури? І. Котляревського 

Літературний напрям, представники якого широко звертались до поетичного освоєння народних переказів, легенд, повір’їв і збагатили українську літературу баладами, поемами, піснями в народному дусі – це романтизм 

Де виник літературний напрям Романтизм? в Німеччині

Як перекладається «класицизм» з латинської мови? взірцевий 

Хто НЕ є персонажами твору І. Котляревського “Енеїда”? Патронус, Геракл, Сфінкс

Хто НЕ є персонажами твору І. Котляревського “Наталка Полтавка”? Маня, Федір, Борис

Сентименталізм – це літературний напрям 

Співстав героя твору «Маруся» та його цитатну характеристику:

Працьовита, релігійна, любляча мати, добра і покірна – Настя Дрот, 

«Пішов у ченці і став уже дияконом Печерського монастиря в Києві» – Василь, 

«Хоч маленьке свято, а він свічечку у церкві поставить, гроші старцям роздасть» – Наум Дрот, 

«Ця дівчина багата, вона байдужа до розваг і гуляти на свята не ходить, роботяща: добре шиє, пряде, варить і пече» – Маруся

Літературний напрям, який правдиво відображає дійсність; звертається увага на взаємини людини і навколишнього середовища – це реалізм 

Яка з тем є основною для поетів-романтиків? боротьба проти зовнішніх ворогів 

В чому основний конфлікт доби Романтизму? між людиною і суспільством

У чому в художній творчості проявився Романтизм?   у показі ідеального героя

Які з творів Шевченка  відносяться до літературного напрямку романтизму? «Гайдамаки» 

Сатиричний або гумористичний твір, що імітує творчу манеру письменника (або літературного напрямку) з метою його висміяти – це пародія 

Один із творчих методів у літературі та мистецтві, що полягає в правдивому об’єктивному і всебічному відображенні дійсності – це Реалізм 

Співстав героя твору «Наталка Полтавка» та його цитатну характеристику:

«Моє все багатство єсть моє добрє ім’я» – Наталка Полтавка, 

«Як бачиш: бурлака на світі; тиняюсь од села до села, а тепер іду в Полтаву» – Петро, 

«Один собі живу на світі, як билинка на полі, сирота — без роду, без племені, без таланту і без приюту» – Микола, 

«Хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться. І уже де і чорт не зможе, то пошли Макогоненка — зараз докаже» – Виборний

Кого з видатних українських письменників підтримував Є. Гребінка? Т. Шевченка 

На якому острові знаходилася Запорізька Січ в повісті “Тарас Бульба”? Хортиця 

Як називається книга Є. Гребінки, яка включала 27 україномовних творів? «Малоросійські приказки» 

Який твір М. Гоголя є шедевром показу історичного життя України? «Тарас Бульба» 

Хто заснував такий жанровий різновид байки як прибаютка? Л. Боровиковський

Хто є основними героями українських романтичних творів? запорожці 

Коли в Україні особливого розвитку набула байка? XVIII-XIX ст. 

За жанром «Ведмежий суд» Є. Гребінки є байкою 

Переважно сольна лірична пісня інтимного характеру, яка виконується у супроводі музичного інструменту – романс

Один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. – романтизм

Невеликий, частіше віршований алегоричний твір повчально-гумористичного або сатиричного характеру – байка

Зображення абстрактної ідеї (поняття) за допомогою образу –  алегорія

Добери до кожного твору його автора.

 • Л. Боровиковський  «Козак», 
 • П. Гулак-Артемовський «Рибалка», 
 • Є. Гребінка «Українська мелодія», 
 • В. Забіла «Соловей»

Де народився М. Гоголь? с. Великі Сорочинці 

Який твір Є. Гребінки є автобіографічним? «Човен» 

Який твір є найвизначнішим у байкарському доробку П. Гулак-Артемовського? «Пан та собака» 

Хто дав дуже високу оцінку байкарській творчості Є. Гребінки? І. Франко 

Як звати синів Тараса Бульби? Остап і Андрій

Де виник літературний напрям Романтизм? у Німеччині 

Український романтизм вплинув на національне відродження 

Який твір Гоголя є шедевром українського національного колориту і приніс письменнику визнання? «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» 

Чиї твори започаткували Романтизм в Україні? П. Гулака-Артемовського

Добрери, якого письменника на якому малюнку зображено.

Л. Боровиковський
Микола Гоголь
Євген Гребінка
Євген Гребінка
П. Гулак-Артемовський
В. Забіла
М. Петренко
М. Костомаров

Список творів із української літератури для 9 класу

 • «Слово о полку Ігоревім»
 • Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»
 • Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»
 • Микола Гоголь «Тарас Бульба»
 • Тарас Шевченко «До Основ’яненка», «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненародженим…», «Катерина», «Наймичка», «Художник»
 • Пантелеймон Куліш «Чорна рада»
 • Марко Вовчок «Інститутка»
 • «Оборона Буші» Михайло Старицький