Обчисліть масу Натрію у 100 г натрій хлориду

Обчисліть масу Натрію у 100 г натрій хлориду

M (NaCl) = 58,44277 г/моль

m (Na) = 100*23/ 58,44277 = 39, 35 г

Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному з 5 г кухонної солі та 200 мл води

Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному з 5 г кухонної солі та 200 мл води

m (H2O) = 200 г

m (розчину) = 200+5=205г

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину)*100%

m (NaCl) = 5/205*100% = 2,44

Відповідь: 2,44%

Обчисліть масу розчиненої речовини у розчині, масою 300 г з масовою часткою солі 10%.

Обчисліть масу розчиненої речовини у розчині, масою 300 г з масовою часткою солі 10%.

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину)*100%

m(речовини) = 10*300/100=30 г

Відповідь: 30 г

Вкажіть об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утвориться при термічному розкладі 50 кг кальцій карбонату.

Вкажіть об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утвориться при термічному розкладі 50 кг кальцій карбонату.

CaCO3 -> CO2 + CaO

M ( CaCO3 ) = 100

M ( CO2 ) = 44

m ( CO2 ) = 50*44/100 = 22 кг

V = m/q = 22/1.9768 = 11.2 м3

Відповідь: 11.2 м3

Обчисліть масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії 1,7 г арґентум(І) нітрату з достатньою кількістю натрій хлориду.

Обчисліть масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії 1,7 г арґентум(І) нітрату з достатньою кількістю натрій хлориду.

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

m(AgCl) — ?

M ( AgNO3 ) = 108+14+48 = 170

M ( AgCl ) = 108+35 = 143

m(AgCl) = 1.7*143/170 = 1.435 г

Відповідь: 1.435 г

Якій кількості речовини відповідає 49 г сульфатної кислоти?

Якій кількості речовини відповідає 49 г сульфатної кислоти?

v = m/M

M(H2SO4) = 98

v = 49/98=0.5

Відповідь: 0,5 моль

Обчисліть кількість молекул у 11,2 л вуглекислого газу.

V (CO2) = 11,2 л = 0,0112 м3

M(CO2) = 12+32=44 г / моль

q (CO2) = 1,9768 кг / м3

m(CO2) = V*q = 0,022 кг = 22 г

n = 22 / 44 = 0,5 моль

N = n*NA = 0.5* 6.02*1023 = 3.01*1023

Відповідь: 3.01*1023

Якій кількості речовини відповідає 80 г натрій гідроксиду?

Якій кількості речовини відповідає 80 г натрій гідроксиду?

Mr (NaOH) = 23+16+1 = 40

v = m/Mr

v = 80/40=2 моль

Відповідь: 2 моль

Вкажіть відносну молекулярну масу натрій сульфату.

Вкажіть відносну молекулярну масу натрій сульфату.

Mr(Na2SO4) = 23*2 + 32 + 64 = 142

Відповідь: 142