Аграрна реформа Петра Столипіна

Прем’єр-міністр Росії Петро Столипін оголосив проведення реформи (1906–1910/11).

Мета аграрної реформи:

  • Подолати тяжке економічне й політичне становище в країні.
  • Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.
  • Створити умови для подальшого розвитку товарно-грошових відносин.
  • Ліквідувати малоземелля зі збереженням поміщицького землеволодіння.
  • Прискорити розшарування на селі, створити верству заможних селян як соціальну опору для самодержавства.

За реформою кожному селянинові надавали право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву «відруб». Якщо селяни отримували землю за межами села й переносили туди свої садиби та господарські будівлі, то виникав «хутір». Тільки угіддя — ліс, сіножаті, пасовиська — залишалися спільною власністю.

Аграрне (земельне) питання — термін, що визначає комплекс проблем розвитку сільського господарства, насамперед проблеми неефективного землекористування та зростання соціальної напруженості через нерівномірний, такий, що здавався несправедливим, розподіл землі.


Коли було розпочато земельну реформу? 1906 р.

«Земельна ділянка за межами села, яку селянин-общинник отримував у приватну власність під час столипінської реформи, — це хутір»

Які питання мала розв’язати аграрна реформа? аграрне перенаселення

Селянська реформа в Україні була більш успішнішою, ніж в Росії? так

Столипінська реформа була доведена до кінця та досягла своєї мети? ні