Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем

Біологія (від давньогрец. bios — життя, logos — учення) — це
наука про життя.

Як і будь-яка інша наука, біологія має об’єкт, який
вона вивчає, і методи, якими вона користується для його вивчення.
Крім того, біологія має власний понятійний апарат — сукупність
термінів і понять, які вчені-біологи використовують у своїй роботі.

Предметом біології є всі живі організми та різноманітні прояви
їхньої життєдіяльності.

Інформація → Перевірка достовірності → Пояснення отриманих
результатів → Висування гіпотези → Експериментальна
перевірка гіпотези → Теорія → Науковий факт

Галузі біології

 • ботаніка — рослини;
 • вірусологія — віруси;
 • зоологія — тварин;
 • мікологія — гриби;
 • бріологія вивчає мохи;
 • арахнологія — павуків;
 • ентомологія — комах;
 • мірмекологія — мурах;
 • іхтіологія — риб;
 • орнітологія — птахів;
 • мамалогія — ссавців;
 • фізіологія рослин і фізіологія тварин;
 • біохімія вивчає перебіг хімічних реакцій у живих організмах;
 • цитологія досліджує особливості будови клітин;
 • гістологія — тканин;
 • генетика досліджує спадковість та мінливість організмів;
 • етологія — поведінку тварин;
 • екологія вивчає взаємодію організмів між собою та з навколишнім середовищем.

Рівні організації біологічних систем

 • Молекулярний
 • Клітинний
 • Тканинноорганний
 • Організмовий
 • Популяційновидовий
 • Екосистемний
 • Біосферний

Основні методи біологічних досліджень

Cпостереження – найстарішій метод біології, результат – опис біологічного об’єкта, процесу або явища.

Порівняння – об’єкт дослідження порівнюють з іншими об’єктами

Експеримент – головний метод у біології

Статистичний метод – кількісна математична (статистична) обробка результатів

Моніторінг – ціла система спостережень за біологічними об’єктами, які проводять з певною періодичністю

Моделювання є віртуальним експериментом, який проводять за допомогою комп’ютерів

Leave a Reply