Біологія 9 клас відповіді на тести

Яка рослина слугувала об’єктом генетичних досліджень Г.Менделя? горох 

Властивість організму змінювати свою організацію, а також набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку називається мінливість 

Згідно правилам запису генетичної символіки літерою F1 позначають гібридів першого покоління 

Згідно правилам запису генетичної символіки літерою F2 позначають гібридів другого покоління

Що таке фенотип? сукупність властивостей і ознак організму

Що таке група зчеплення? гени, які розташовані в одній хромосомі і передаються потомству всі разом 

Перший закон Менделя. Закон однаковості гібридів першого покоління: перше покоління гібридів однакове за фенотипом і генотипом.

Другий закон Менделя, або закон розщеплення: у разі схрещування гібридів першого покоління між собою спостерігається розщеплення ознак у співвідношенні 3:1.

Третій закон Менделя. Закон незалежного успадкування: кожна пара ознак успадковується незалежно від інших пар.

Яку спеціальну модель використовують для запису генетичної символіки?  решітку Піннета

Leave a Reply