Висота Сонця над горизонтом дорівнює 48°. Під яким кутом до горизонту слід розташувати дзеркало, щоб освітити „зайчиком” дно глибокого колодязя?

Висота Сонця над горизонтом дорівнює 48°. Під яким кутом до горизонту слід розташувати дзеркало, щоб освітити „зайчиком” дно глибокого колодязя?

Кут відбивання рівний куту падіння

\[\beta – \alpha = 90 – \beta \]
\[\beta = 45° + \alpha / 2 = 45° + 24° = 69° \]

Відповідь: 69°

Leave a Reply