Вкажіть об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утвориться при термічному розкладі 50 кг кальцій карбонату.

Вкажіть об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утвориться при термічному розкладі 50 кг кальцій карбонату.

CaCO3 -> CO2 + CaO

M ( CaCO3 ) = 100

M ( CO2 ) = 44

m ( CO2 ) = 50*44/100 = 22 кг

V = m/q = 22/1.9768 = 11.2 м3

Відповідь: 11.2 м3

Leave a Reply