Дано арифметичну прогресію (аn). Знайдіть її перший член і n, якщо d = 3, an = 23, Sn = 85

Дано арифметичну прогресію (аn). Знайдіть її перший член і n, якщо d = 3, an = 23, Sn = 85

a1 = 26 – 3n

170 = (2a1+(n-1)3)*n

3n2-49n+170=0

n=5

a1 =11