Завдання на нерівності

Чи є правильним твердження:

а) якщо а > 2 і b > 7, то а + b > 9; Так
б) якщо а > 2 і b > 7, то аb > 13; Так
в) якщо а > 2 і b > 7, то b – a > 5; Ні
г) якщо а < 2, то а2 < 4; Ні


Відомо, що числа a і b — додатні, а також а < 3, b < 6. Доведіть, що ab < 20.

ab < 3•6, або ab < 18. Якщо ab < 18, а 18 < 20, то  ab < 20, що і треба було довести.


Доведіть, що

\[\sqrt {24}  + \sqrt {47}  < 12 \]
\[\sqrt {24}  + \sqrt {47}  < 5 + 7 = 12 \]


Відомо, що 4 < x < 5 і 8 < y < 10. Оцініть значення виразу:
а) 2х – у;
б) 0,5ху;

а) –2 < 2х – у < 2;

б) 16 < 0,5ху < 25

Leave a Reply