Знайдіть область визначення функції

Знайдіть область визначення функції 

\( f(x) = { {x-6} \over {x^2 – 169} }\)

x2 – 169 = 0

x1 = 13; x2 = -13

Відповідь: (-∞;-13) ∪ (-13; 13) ∪ (13; ∞ )

Leave a Reply