Біологія 9 клас тест

Як називають носій генетичної інформації у бактерій? нуклеоїд 

Назвіть мономер білків – амінокислоти

У чому полягає метод авторадіографії? у реєстрації речовин, мічених ізотопами

Як називають непігментовані пластиди? лейкопласти

В яких органелах відбувається синтез енергії? в мітохондріях

Як називають галузь біології, яка вивчає клітини? цитологія 

Який вид ендоплазматичної сітки виконує функцію синтезу білку?   гранулярна ЕПС

Яка нуклеїнова кислота має вигляд листка конюшини? тРНК 

В яких органелах клітини відбувається клітинне дихання? мітохондріях 

Яка нуклеїнова кислота має вигляд дволанцюгової праворучзакрученої спіралі? ДНК

З якої речовини утворено оболонку бактеріальних клітин? муреїну

Що є незмінними кінцевими продуктами всіх форм дисиміляції? утворення енергії, утворення води, утворення вуглекислого газу

Де відбувається світлова фаза фотосинтезу? у тилакоїдах хлоропластів

Яка речовина є джерелом карбону в процесі хемосинтезу?  вуглекислий газ

В якому вигляді переважно зелені рослини запасають цукри?  у вигляді крохмалю

Яка речовина утворюється наприкінці темнової фази фотосинтезу? глюкоза

Закінчіть реакцію молочнокислого бродіння: C6H12O6 → 2C3H6O3 + 2ATP

4 FeCO3 + O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3 + 4 CO2 – залізобактерії

S2 + 3 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4 – сіркобактерії

2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 нітрифікуючі  бактерії

Який метал містять фотосинтезуючі пігменти?  Мg

Де відбувається синтез АТФ? на внутрішніх мітохондріальних мембранах 

Як називають сукупність всіх реакцій біосинтезу? асиміляцією

Скільки всього синтезується молекул АТФ на кисневому етапі енергетич­ного обміну? 36

До якого типу живлення відноситься хемосинтез? до автотрофного 

В яких органелах клітини відбувається клітинне дихання? в мітохондріях 

Дихання → процес, під час якого окиснення органічних речовин спричиняє виділення енергії, 

Гліколіз → процес безкисневого розщеплення органічних речовин, 

Фотосинтез → процес синтезу органічних речовин з неорганічних, за участі сонячного світла, 

Хемосинтез → спосіб автотрофного харчування, за якого джерелом енергії для синтезу органічних речовин із CO2, слугують реакції окислення хімічних елементів

Leave a Reply