Знайдіть область визначення функції

Знайдіть область визначення функції

\(y = \sqrt {5x + 1} – \frac{6}{{\sqrt {4 + 11x – 3{x^2}} }}\)

5x+1 ⩾ 0

4 + 11x – 3x2 >0

x1⩾ -0,2

x2 = -1/3; x3 = 4

Відповідь: [-0.2; 4]

Leave a Reply