Знайдіть область визначення функції:

Знайдіть область визначення функції:

\(y = \frac{{x + 2}}{{\sqrt {3x – 12{x^2}} }}.\)

3x-12x2 >0

3x-12x2 = 0

x1 = 0; x2 = 0,25

Відповідь: (0; 0,25)

Leave a Reply