Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

6KOH + Fe2(SO4)→3K2SO+ 2Fe(OH)3

2Fe3+ + 6OH– →2Fe(OH)3


K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑

Ba(OH)+ 2HNO→ Ba(NO3)+ 2H2O

H+ + OH → H2O

Встановіть відповідність між формулами речовин і йонами, на які ці речовини дисоціюють.

FeCl2= Fe(2+) і 2Cl-

FeCl3= Fe(3+) і 3Cl-

Fe(OH)3= речовина нерозчинна

Fe2(SO4)3= 2Fe(3+) і 3SO4(2-)

Реакції йонного обміну відбуваються за умов: випадання осаду, виділення газу, утворення води.

Leave a Reply