Обчисліть кількість молекул у 11,2 л вуглекислого газу.

V (CO2) = 11,2 л = 0,0112 м3

M(CO2) = 12+32=44 г / моль

q (CO2) = 1,9768 кг / м3

m(CO2) = V*q = 0,022 кг = 22 г

n = 22 / 44 = 0,5 моль

N = n*NA = 0.5* 6.02*1023 = 3.01*1023

Відповідь: 3.01*1023

Leave a Reply