Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному з 5 г кухонної солі та 200 мл води

Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному з 5 г кухонної солі та 200 мл води

m (H2O) = 200 г

m (розчину) = 200+5=205г

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину)*100%

m (NaCl) = 5/205*100% = 2,44

Відповідь: 2,44%

Leave a Reply