Обчисліть масу Натрію у 100 г натрій хлориду

Обчисліть масу Натрію у 100 г натрій хлориду

M (NaCl) = 58,44277 г/моль

m (Na) = 100*23/ 58,44277 = 39, 35 г

Leave a Reply