Обчисліть масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії 1,7 г арґентум(І) нітрату з достатньою кількістю натрій хлориду.

Обчисліть масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії 1,7 г арґентум(І) нітрату з достатньою кількістю натрій хлориду.

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

m(AgCl) – ?

M ( AgNO3 ) = 108+14+48 = 170

M ( AgCl ) = 108+35 = 143

m(AgCl) = 1.7*143/170 = 1.435 г

Відповідь: 1.435 г

Leave a Reply