Побудуйте графік функції y = (x-1)2 – 3. Знайдіть множину значень цієї функції.

Побудуйте графік функції y = (x-1)2 – 3. Знайдіть множину значень цієї функції.

Парабола зміщена на 1 вправо та на 3 вниз.

Вершина параболи у точці (1;-3)

Множина значень функції [-3; ∞)

Leave a Reply