Побудуйте графік функції y=3+2x-x2. Користуючись графіком, знайдіть:

Побудуйте графік функції y=3+2x-x2. Користуючись графіком, знайдіть:

а) всі значення xпри яких функція набуває від’ємних значень;

б) проміжок, на якому функція зростає.

Вершина у точці (1;4) , гілки опущені вниз, так як а<0;

Нулі функції: -1 та 3

Функція набуває від’ємних значень на проміжку (-∞; -1) ∪ (3; ∞ )

Функція зростає на проміжку (-∞; 1]

Leave a Reply