При додаванні до розчину сульфатної кислоти масою 400 г достатньої кількості алюмінію виділився газ об’ємом 3,36 л (н.у.). Обчисліть масову частку кислоти у початковому розчині.

При додаванні до розчину сульфатної кислоти масою 400 г достатньої кількості алюмінію виділився газ об’ємом 3,36 л (н.у.). Обчисліть масову частку кислоти у початковому розчині.

2 Al   + 3 H2SO4   → Al2(SO4)3  + 3 H2 

  1. Маса H2: m = qV = 3.36 л *0.08987 г/л = 0,3019 г
  2. Молярні маси:  3 H2SO4 = 294 г/моль, 3 H2 = 6 г/моль
  3. Маса H2SO4 в розчині: 294*0,3019/6=14,79 г
  4. Масова частка H2SO4  в розчині: 100*14,79/400= 3,675%

Відповідь: 3,675%

Leave a Reply