Україна на початку ХХ ст.

Коли відбулося повстання на панцернику «Потьомкін»? червень 1905 р.

Хто очолив повстання на крейсері «Очаків» у листопаді 1905 р.? П. Шмідт

Як називалась перша україномовна газета, яку почали видавати у 1905 р. в Лубнах? «Хлібороб»

В якому році на Наддніпрянщині починають виникати Просвіти? 1905 р.

Хто такий Ілля Шраг? голова української думської громади у І Державній думі

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це монополія

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія 

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

У роки революції 1905-1907рр. в Російській імперії відбулася легалізація діяльності українських політичних партій

У якій брошурі вперше на українських землях, що входили до складу Російської імперії, було відкрито проголошене завдання боротьби за власну незалежну державу? «Самостійна Україна» 

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського «Самостійна Україна»

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери

Який соціальний прошарок був чисельно переважаючим на українських землях на початку ХХ ст.? селяни 

Чим уславилися наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків? меценатською діяльністю 

Обери особливості промислового розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. монополізація виробництва, концентрація виробництва, вивезення дешевої сировини і ввезення дорогої готової продукції

Пропагування переваги одного народу (нації) над іншими й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших — це  шовінізм

«Справа Бейліса» пов’язана із розпаленням антисемітських настроїв в Україні

«Справа Бейліса» тривала у 1911-1913 рр.

Товариство українських поступовців утворилося у 1908 р.

ТУП було утворене лідерами УДРП