Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Встановіть відповідність між принципом дії метода реєстрації випромінювання та його назвою:

 • Відбуваються кольорові реакції зміни речовини під впливом іонізуючого випромінювання – колориметричний метод,
 • Під впливом випромінювання відбувається іонізація молекул, в результаті чого електропровідність цього середовища збільшується – іонізаційний метод,
 • Під впливом радіоактивних випромінювань деякі речовини (сірчистий цинк, йодистий натрій) світяться – сцинтиляційний метод,
 • Заряджена частинка, рухаючись у фотоемульсії, руйнує молекули аргентум броміду в тих зернах, крізь які вона пройшла – метод товстошарових фотоемульсій

Встановіть відповідність між досягненнями в галузі атомної та ядерної фізики, та вченими, що є їх авторами :

 • Радіоактивність – Анрі Антуан Беккерель,
 • Ядерний реактор – Енріко Фермі,
 • Планетарна модель атома – Ернест Резерфорд,
 • Відкриття нейтрону – Джеймс Чедвік

Установіть відповідність між видом випромінювання та матеріалом, що може зупинити його проникнення

 •  β – випромінювання – шар алюмінію,
 • γ – випромінювання – свинець,
 • α – випромінювання – лист паперу

Активність радіоактивного елемента зменшилася в 4 рази за 8 діб. Визначте період піврозпаду елемента. Відповідь дати у добах, з точністю до цілих: 4

При протіканні ланцюгової ядерної реакції кількість нейтронів зростає за геометричною прогресією

Пристрій, призначений для створення керованої ядерної реакції називається ядерний реактор

Тороїдальна камера з магнітними котушками для утримання високотемпературної плазми – це токамак 

Вкажіть речовини, які використовують для сповільнення електронів в бета-випромінюванні: алюміній