Українські землі в складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. – відповіді на тест

Як називалася можливість використання чужої земельної ділянки або її частини? сервітут 

У Західній Україні після поразки революції 1848 р. утворилося дві течії москвофіли і народовці 

До яких західноукраїнських територій вживається термін «український П’ємонт»? Галичина 

Яку назву мав перший український споживчий кооператив, створений у 1883 р. Василем Нагірним та іншими ініціаторами кооперативного руху в Галичині? «Народна торгівля» 

У якому році створено культурно-просвітницьке товариство «Просвіта»? 1868 р. 

Кого вважають «батьком» кооперативного руху на Галичині? В. Нагірного 

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком: політики «нова ера» 

Форма об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності – це кооперація 

Якими були наслідки «нової ери» для галичан? відкрито кафедру української історії, Літературне товариство ім. Т.Г. Шевченка перетворено на НТШ, створено ощадне товариство «Дністер»

Встановіть послідовність між датами та подіями, які відбулися на Західній Україні у другій половині ХІХ ст.

 1868 р. – засновано культурно-освітнє товариство «Просвіта», 

1877 р. – початок трудової еміграції із Закарпаття до США., 

1873 р. – у Львові створено Літературне товариство ім. Шевченка, 

1883 р. – Василь Нагірний заснував Товариство «Народна торгівля»

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.  на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали москвофіли

Зазнач один з напрямків діяльності товариства «Просвіта» у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях. створення бібліотек та хат-читалень

Створення у Львові в 1868 р. товариства «Просвіта» було прояв діяльності народовців

Обери прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. І. Франко, Ю. Бачинський, С. Вітик

Встанови відповідність.

Михайло Грушевський – голова НТШ з 1897 р.,

Михайло Павлик – один з лідерів радикального руху,

Юліан Бачинський – автор праці «Україна ірредента»,

Василь Нагірни – «батько» кооперативного руху на Галичині

Чиї ідеї вплинули на формування суспільно-політичних поглядів І. Франка? М. Драгоманова

Як називалася праця, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? «Ukraina irredenta»

Представники якої нації прагнули домінувати над українцями на Галичині? поляки

Яка національна ідея була визначена в книзі Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»? вимоги створення власної національної держави

Хто був автором праці, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? Ю. Бачинський

Громадсько-політична діяльність Івана Франка зосереджувалася переважно на  Галичині

Парламент у Відні був скликаний  в 1861 р

Перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Ладомерії» відбулися в 1867 р.

Які питання обговорювалися Галицьким крайовим сеймом? актуальні питання державного і крайового життя

Встановіть відповідність  між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

М. Драгоманов – видатний український громадсько-політичний діяч,

Ю. Бачинський – автор брошури “Україна irredenta”,

М. Павлик – один із засновників Русько-Української радикальної партіі,

М. Грушевський – один із засновників Української національн-демократичної партії

Leave a Reply