Хімічний зв’язок і будова речовини

Електронегативність — здатність атома притягувати до себе електрони інших атомів (мають на увазі валентні електрони зовнішнього енергетичного рівня). Найбільша електронегативність у атомів Флуору. Зі збільшенням порядкового номеру елементів у періодах електронегативність збільшується, а у групах – зменшується.

Зазвичай за одиницю приймають електронегативність Літію і з нею порівнюють електронегативність інших елементів, одержуючи прості й зручні для порівняння значення відносної електро­негативності елементів

Хімічний зв’язок:

  • Ковалентний (неполярний і полярний)
  • Йонний
  • Металічний
  • Водневий

Зв’язок, що утворюється в речовинах завдяки притяганню різнойменно заряджених йонів, називають йонним зв’язком.

Під час утворення хімінного зв’язку атоми прагнуть набути завершеного зовнішнього електронного рівня (як у атомів інертного елемента). Одним зі способів досягнення такого стану є об’єднання неспарених електронів у спільні електронні пари, що належать обом атомам.

Зв’язок, утворений завдяки спільним електронним парам, називають ковалентним. У молекулах водню й кисню між атомами існує ковалентний неполярний зв’язок (спільні електронні пари рівновіддалені від ядер атомів). У молекулі води атоми також сполучені спільними електронними парами, зміщеними ближче до ядра атома Оксигену (ковалентний полярний зв’язок)

Leave a Reply