Хімія 9 клас – відповіді на тест з теми оксиди, кислоти, солі

У ряду оксидів встановіть зайвий оксид за хімічними властивостями: Аl2O3, Сr2O3, Fe2O3, РbO2, Na2O. Натрій оксид  Na2O

У ряду оксидів встановіть зайвий оксид (за хімічними властивостями): Аl2O3, СаO, FeO, BaO, Na2O. Алюміній оксид Аl2O3  

Вкажіть формули солетворних оксидів із наданих CO2, NO, N2O, SіO, SO2, CO. Відповідь CO2, SO2


Вкажіть, між якими речовинами можливе протікання хімічних реакцій.

 • залізо + сульфатна кислота
 • цинк + хлоридна кислота 
 • нікель + ортофосфатна кислота 
 • золото + ортофосфатна кислота
 • ртуть + сульфатна кислота
 • срібло + хлоридна кислота

Правильна відповідь: цинк + хлоридна кислота, залізо + сульфатна кислота, нікель + ортофосфатна кислота


Вкажіть формули основних оксидів із поданих: CaO  FeO  Mn2O7 MgO  SO3 CO2

Відповідь: CaO, FeO, MgO


Вкажіть правильно складені формули солей:

 • MgCl
 • MgSO4
 • Mg(SO3)2
 • Mg(NO3)2
 • Mg3(PO4)2
 • Mg2(NO3)3

Правильна відповідь: MgSO4, Mg3(PO4)2, Mg(NO3)2


Встановіть відповідність між формулою речовини та її назвою:

 • H2CO3 → карбонатна кислота,
 • Ca(OH)2 → кальцій гідроксид,
 • CaCO3 → кальцій карбонат,
 • CaO → кальцій оксид

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами їх взаємодії:

 • CaO + SO3 → кальцій сульфат,
 • CuO + H2O → реакція не відбувається,
 • CaO + H2O → кальцій гідроксид,
 • CaO + H2SO4 → кальцій сульфат + вода

Встановіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

 •  К2О → оксиди,
 • LiOH → основи,
 • H2SO4 → кислоти,
 • FeCl3 → солі

Встановіть відповідність між формулою речовини та її назвою.

 • CuO → купрум(ІІ) оксид,
 • Fe(ОН)2 → ферум(ІІ) гідроксид,
 • Cu2O → купрум(І) оксид,
 • Fe(ОН)3 → ферум(ІІІ) гідроксид

Встановіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

 • Ca(OH)2 → основи,
 • CaCO3 → солі,
 • CaO → оксиди,
 • H2CO3 → кислоти

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами їх взаємодії.

 • NaOH + CO2→ натрій карбонат + вода,
 • P2O5 + H2O → ортофосфатна кислота,
 • SO2 + H2O → сульфітна кислота,
 • Na2O + CO2→ натрій карбонат

Кислоти, оксиди, солі — відповіді на тест з хімії 8 клас

Leave a Reply