Який вираз отримаємо після виділення квадрата двочлена з квадратного тричлена x2 – 4x – 45?

Який вираз отримаємо після виділення квадрата двочлена з квадратного тричлена

x2 – 4x – 45?

Відповідь:

(x – 2)2 – 49

Leave a Reply