Побудуйте графік функції  y = x2 – 2x -3. Користуючись графіком установіть:

Побудуйте графік функції  y = x2 – 2x -3. Користуючись графіком установіть:

проміжок, на якому функція зростає;

множину нерівності x2 – 2x -3 ≥0

x1 = 3; x2 = -1

m = -b/2a = 1

n = -4

функція зростає (1; ∞)

множина нерівності x2 – 2x -3 ≥0 (-∞; -1]∪ [3; ∞)