Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-Ц-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-Ц-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Відповідь: цис-сер-ізо

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: Т-Т-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: Т-Т-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Відповідь: асп-сер-ізо 

Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має таку послідовність: А-Т-Т-А-Г-Г-Г-Ц-А. Відновіть послідовність нуклеотидів іРНК, що транскрибується з цього фрагмен­та.

Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має таку послідовність: А-Т-Т-А-Г-Г-Г-Ц-А. Відновіть послідовність нуклеотидів іРНК, що транскрибується з цього фрагмен­та.

Відповідь: УАА-УЦЦ-ЦГУ 

Довжина ділянки молекули ДНК становить 204 нм. Визначте молекулярну масу цієї молекули.

Довжина ділянки молекули ДНК становить 204 нм. Визначте молекулярну масу цієї молекули.

Відповідь: 414000 у.о.

Ген ДНК включає 1500 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

Ген ДНК включає 1500 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

1500 /3 = 500

Відповідь: 500

Ген ДНК включає 300 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

Ген ДНК включає 300 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

300/3 = 100

Відповідь: 100

Біологія 9 клас тест

Як називають носій генетичної інформації у бактерій? нуклеоїд 

Назвіть мономер білків — амінокислоти

У чому полягає метод авторадіографії? у реєстрації речовин, мічених ізотопами

Як називають непігментовані пластиди? лейкопласти

В яких органелах відбувається синтез енергії? в мітохондріях

Як називають галузь біології, яка вивчає клітини? цитологія 

Який вид ендоплазматичної сітки виконує функцію синтезу білку?   гранулярна ЕПС

Яка нуклеїнова кислота має вигляд листка конюшини? тРНК 

В яких органелах клітини відбувається клітинне дихання? мітохондріях 

Яка нуклеїнова кислота має вигляд дволанцюгової праворучзакрученої спіралі? ДНК

З якої речовини утворено оболонку бактеріальних клітин? муреїну

Що є незмінними кінцевими продуктами всіх форм дисиміляції? утворення енергії, утворення води, утворення вуглекислого газу

Де відбувається світлова фаза фотосинтезу? у тилакоїдах хлоропластів

Яка речовина є джерелом карбону в процесі хемосинтезу?  вуглекислий газ

В якому вигляді переважно зелені рослини запасають цукри?  у вигляді крохмалю

Яка речовина утворюється наприкінці темнової фази фотосинтезу? глюкоза

Закінчіть реакцію молочнокислого бродіння: C6H12O6 → 2C3H6O3 + 2ATP

4 FeCO3 + O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3 + 4 CO2 — залізобактерії

S2 + 3 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4 — сіркобактерії

2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 нітрифікуючі  бактерії

Який метал містять фотосинтезуючі пігменти?  Мg

Де відбувається синтез АТФ? на внутрішніх мітохондріальних мембранах 

Як називають сукупність всіх реакцій біосинтезу? асиміляцією

Скільки всього синтезується молекул АТФ на кисневому етапі енергетич­ного обміну? 36

До якого типу живлення відноситься хемосинтез? до автотрофного 

В яких органелах клітини відбувається клітинне дихання? в мітохондріях 

Дихання → процес, під час якого окиснення органічних речовин спричиняє виділення енергії, 

Гліколіз → процес безкисневого розщеплення органічних речовин, 

Фотосинтез → процес синтезу органічних речовин з неорганічних, за участі сонячного світла, 

Хемосинтез → спосіб автотрофного харчування, за якого джерелом енергії для синтезу органічних речовин із CO2, слугують реакції окислення хімічних елементів

На фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в послідовності: А — А — Г — Т — Ц — Т — А — Ц — Г — А — Т — Г. Яка довжина даного фрагмента ДНК?

На фрагменті одного ланцюга ДНК нуклеотиди розташовані в послідовності:

А — А — Г — Т — Ц — Т — А — Ц — Г — А — Т — Г. Яка довжина даного фрагмента ДНК?

Рішення: 12*0,34 = 4,08

Відповідь: 4,08 нм 

Яку довжину має ген, що кодує молекулу білку, яка складається з 383 амінокислот?

Яку довжину має ген, що кодує молекулу білку, яка складається з 383 амінокислот?

Рішення: довжина нуклеотиду 0,34 нм

383*3*0,34=390,66

Відповідь: 390,66 нм 

Довжина фрагмента молекули ДНК дорівнює 20,4 нм. Скільки нуклеотидів в одному ланцюзі цього фрагменту?

Довжина фрагмента молекули ДНК дорівнює 20,4 нм. Скільки нуклеотидів в одному ланцюзі цього фрагменту?

Довжина нуклеотиду 0.34 нм

20,4 нм / 0,34 = 60

Відповідь: 60