Хімія 9 клас відповіді на тести

При додаванні водню до алкенів утворюються речовини класу алкани 

У результаті відщеплювання водню від алкенів утворюються речовини класу алкіни 

Перед хіміками стоїть завдання розробки способів утилізації синтетичних матеріалів і створення нових полімерів, які б розкладалися в природі 

Вкажіть назву речовини – гомологу метану. пентан, пропан 

У результаті відщеплювання водню від алканів утворюються речовини класу алкени 

SO2 уловлюють фільтрами і використовують для отримання сульфатної кислоти 

Здатність деяких органічних сполук до реакцій полімеризації роз­ширює число органічних сполук.

Предметом вивчення природничих наук є мате­рія.

Оберіть правильне закінчення речення. Із шлаків виготовляють будівельні матеріали

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна відрізнити етен від етану.  бромна вода 

Вкажіть особливість будови молекули етилену.  наявність подвійного зв’язку між атомами Карбону

Зазначте загальну формулу гомологів метану (алканів). СnН2n+2

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння реакції гідрування.  С2Н4  + Н2 → С2Н6

Вкажіть речовину, з якою реагуватиме етан. кисень

Якого кольору стане місце контакту крохмалю з йодом? синього

Зазначте функціональну групу спиртів. –OH 

Встановіть відповідність між лівими і правими частинами схем рівнянь хімічних реакцій.

С2Н4 + Cl2 → 1,2-дихлороетан,

С2Н2 + 2HCl → 1,1-дихлороетан,

целюлоза + вода → глюкоза,

С2Н2 + 2Cl2 → 1,1,2,2-тетрахлороетан,

С2Н4 + HCl → хлороетан,

глюкоза + вода → реакція не відбувається

Позначте формули речовин, з якими може реагувати етанова кислота. NaOH, Zn

Обчисліть об’єм повітря, необхідного для спалювання етану об’ємом 10 м3 (н.у.). 166,7 м3

Зазначте, який тип хімічного зв′язку характерний для органічних речовин. ковалентний 

Вкажіть ряд, утворений виключно символами елементів-органогенів. C, H, N, O

Аркадій і Марина, працюючи разом, можуть виконати комп’ютерний набір деякої книжки за 4 дні. Якщо Марина набере 1/6 книжки, а потім її змінить Аркадій, то вся книжка буде набрана за 7 днів. За скільки днів може виконати цю роботу кожний з них, працюючи самостійно? 

Аркадій і Марина, працюючи разом, можуть виконати комп’ютерний набір деякої книжки за 4 дні. Якщо Марина набере 1/6 книжки, а потім її змінить Аркадій, то вся книжка буде набрана за 7 днів. За скільки днів може виконати цю роботу кожний з них, працюючи самостійно? 

х – швидкість Аркадія

1/4 – х – швидкість Марини

1-1/6 = 5/6 книги залишиться Аркадію

1/6х+5/6(1/4-х)=7х(1/4-х)

х1 = 1/6 1-4-1/6=1/12

Відповідь: 6 і 12 днів

 Знайдіть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо а5 = –0,8; а11 = –5.

 Знайдіть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо а5 = –0,8; а11 = –5.

a5 = a1 + 4d

a11 = a1+10d

a1 = -0.8-4d

a1 = -5-10d

-0.8-4d = -5-10d

d = -0.7

a1 = 2

S20 = -93

Відповідь: -96

Побудуйте графік функції  y = x2 – 2x -3. Користуючись графіком установіть:

Побудуйте графік функції  y = x2 – 2x -3. Користуючись графіком установіть:

проміжок, на якому функція зростає;

множину нерівності x2 – 2x -3 ≥0

x1 = 3; x2 = -1

m = -b/2a = 1

n = -4

функція зростає (1; ∞)

множина нерівності x2 – 2x -3 ≥0 (-∞; -1]∪ [3; ∞)

У книжковому магазині є 4 різні видання поеми “Енеїда”, 3 різні видання п’єси “Наталка Полтавка” і 2 різні видання п’єси “Москаль- чарівник”. Крім того, є 5 різних книг, у яких міститься поема “Енеїда” і пьеса “Наталка Полтавка”, і 6 різних книг у яких міститься п’єси “Наталка Полтавка” і “Москаль чарівник” . Скількома способами можна зробити покупку, яка б містила по одному екземпляру кожного з творів?

У книжковому магазині є 4 різні видання поеми “Енеїда”, 3 різні видання п’єси “Наталка Полтавка” і 2 різні видання п’єси “Москаль- чарівник”. Крім того, є 5 різних книг, у яких міститься поема “Енеїда” і пьеса “Наталка Полтавка”, і 6 різних книг у яких міститься п’єси “Наталка Полтавка” і “Москаль чарівник” . Скількома способами можна зробити покупку, яка б містила по одному екземпляру кожного з творів?

4*3*2=24

2*5=10

6*4=24

24+10+24=58

Відповідь: 58

На уроці хімії 10 учнів 9-го класу отримали наступні оцінки за контрольну роботу: 10, 7, 8, 10, 11, 7, 9, 10, 8, 10. Запишіть варіаційний ряд даних. Складіть таблицю варіант та частот. Знайдіть середнє значення вибірки. Побудуйте полігон частот.

На уроці хімії 10 учнів 9-го класу отримали наступні оцінки за контрольну роботу: 10, 7, 8, 10, 11, 7, 9, 10, 8, 10. Запишіть варіаційний ряд даних. Складіть таблицю варіант та частот. Знайдіть середнє значення вибірки. Побудуйте полігон частот.

7891011
22141

7,7,8,8,9,10,10,10,10,11

(7*2+8*2+9+10*4+11) / 10 = 9