Знайдіть найменший з кутів трикутника, сторони якого дорівнюють 2, 4, 5.

Знайдіть найменший з кутів трикутника, сторони якого дорівнюють 2, 4, 5.

За теоремою косинусів:

\(\cos C = \frac{{{a^2} + {b^2} – {c^2}}}{{2ab}}\)

Звідси: cosC = (16+25-4)/2*4*5 = 37/40=0,925

Відповідь: ≈ 22º

Leave a Reply