Обчисліть значення виразу 9 – cos2 27º – sin2 27º.

Обчисліть значення виразу 9 – cos227º – sin227º.

9 – cos227º – sin227º = 9 – ( cos227º + sin227º ) = 9 -1 =8

Відповідь: 8

Leave a Reply