Побудуйте графік функції  y = 4 + 3x – x2

Побудуйте графік функції  y = 4 + 3x – x2

Там як a< 0, гілки графіка опущені вниз

Для побудови графіка знайдемо координати вершини.

m = -b/2a = -3/-2 = 1.5

n = 4 + 4.5-2.25 = 5.25

Координати вершини (1,5; 5,25)

Точки, де графік перетинає ось х:

4+3х – х2 = 0

x1 = -1; x2 = 4

Користуючись графіком, знайдіть:

  1. проміжок, на якому функція зростає;
  2. всі значення х, при яких функція набуває від’ємних значень.

Відповіді: 1 (-∞; 1,5], 2 ( -∞; -1) (4; ∞)

Leave a Reply