Теорема синусів

Теорема синусів

Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів:

\(\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C},\)

де аbс – сторони трикутника, протилежні кутам АВС відповідно.

Наслідок 1. Радіус описаного кола трикутника можна обчислити за формулою:

\(R = \frac{a}{2 \sin A},\)

Наслідок 2. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, проти більшого кута лежить більша сторона.

Leave a Reply