ABCDА1B1C1D1 – правильна 4-кутна призма, тт. О і О1 – центри її основ. Визначити відповідності між перетвореннями та точками.

в яку точку переходить точка В при симетрії відносно прямої ОО1 → D, в яку точку переходить точка С при повороті навколо прямої ОО1 на кут 90о проти годинникової стрілки → B, в яку точку переходить точка А при паралельному перенесенні на вектор СС1
→ А1

Дано SO⊥ (ABO), SA i SB – похилі, SO = a,  ∠AOB = 90,  ∠SAO = 60, ∠SBO = 45

Дано SO⊥ (ABO), SA i SB – похилі, SO = a,  ∠AOB = 90,  ∠SAO = 60, ∠SBO = 45

Користуючись зображенням, встановіть відповідність між відрізками 1) – 5) та їх значеннями а) – е)

a) a/3; б) 3a/3; в)a; г) a2; д) 2a3/3; є) а/2; е) 2а/3

відстань між прямими SO і АВ = a/2

довжина похилої SB = a2

відстань між основами похилих 2a/3

проєкція похилої SA на площину АОВ = a/3

проєкція похилої SB на площину АОВ = a

 5) відстань між прямими SO і АВ = → є), 3) довжина похилої SB = → г), 4) відстань між основами похилих = → д), 1) проєкція похилої SA на площину АОВ = → а), 2) проєкція похилої SB на площину АОВ = → в)

Відстань від точки М до кожної вершини правильного трикутника дорівнює 10 см. Знайти відстань від точки М до площини трикут­ника, якщо медіана трикутника дорівнює 9 см.

Відстань від точки М до кожної вершини правильного трикутника дорівнює 10 см. Знайти відстань від точки М до площини трикут­ника, якщо медіана трикутника дорівнює 9 см.

Точка О – центр вписаного кола, ділить медіану AK у співвідношенні 1:2.

х+2х=9 см; 3х=9; х=3см

Тобто це 3 і 6 см.

За теоремою Піфагора МО = √100-36=8см

Відповідь: 8см

Прямокутники ABCD і АВМК лежать у різних площинах. Сума їхніх периметрів дорівнює 46 см, AK = 6 см, BC = 5 см. Знайдіть від­стань між прямими AK і BC.

Прямокутники ABCD і АВМК лежать у різних площинах. Сума їхніх периметрів дорівнює 46 см, AK = 6 см, BC = 5 см. Знайдіть від­стань між прямими AK і BC.

Прямокутники ABCD і АВМК лежать у різних площинах. Сума їхніх периметрів дорівнює 46 см, AK = 6 см, BC = 5 см. Знайдіть від­стань між прямими AK і BC.

Відстань між прямими АК та ВС – це пряма АВ.

Периметр АВСD = 46 -(2АВ + 12)

Периметр АВМК  = 46 – (2AB + 10)

Звідси: 4АВ + 22 = 46

АВ = 6 см

Площина b перетинає сторони АВ і АС трикутника АВС у точках N і D відповідно та паралельна стороні ВСAD = 6 см, DN CB = 3 : 4. Знайдіть довжину сторони АС трикутника.

Площина b перетинає сторони АВ і АС трикутника АВС у точках N і D відповідно та паралельна стороні ВСAD = 6 см, DN CB = 3 : 4. Знайдіть довжину сторони АС трикутника.
8 см

Площа трикутника

\(S = \frac{{a{h_a}}}{2}\)

де  – ha висота, проведена до сторони а;

S = pr, p =( a +b+c)/2 ; r – радіус вписаного кола;

\(S = \frac{{abc}}{{4R}}\)

де R – радіус описаного кола;

\(S = \frac{1}{2}bc\sin \alpha \)

де α кут між сторонами b і с;

\(S = \sqrt {p(p – a)(p – b)(p – c)} \)

де p =( a +b+c)/2 формула Герона