Діагоналі паралелограма ABCD перетинаються в точці О. Виразіть вектори AB і BC через вектори АО = m і OD = n.

Діагоналі паралелограма ABCD перетинаються в точці О. Виразіть вектори AB і BC через вектори АО = m і OD = n.

\( \overline{AB} = \overline{BO} + \overline{AO} = \overline{m} + \overline {n} \)
\( \overline{BC} = \overline {n} – \overline{m} \)

Leave a Reply